SeinstravandeLaar en Arena onderzoeken RUD

09 juli 2011 Consultancy.nl

De gemeenten en de provincie in de Milieu Regio Arnhem (MRA) heeft in juni van dit jaar besloten dat het een regionale uitvoeringsdienst (RUD) gaat opzetten. De regio heeft adviesbureaus SeinstravandeLaar en Arena Consulting Group opdracht gegeven om het bedrijfsplan op te stellen. De boutique consultancykantoren gaan het bedrijfsplan uitwerken aan de hand van diverse werkconferenties en interviews met functionale specialisten (HR, ICT en financien). Het plan moet voor het eind van 2011 worden opgeleverd.

Regionale uitvoeringsdienst
De regionale uitvoeringsdienst is een veelal regionaal werkende dienst die de uitvoering van Infrastructuur en Milieu-taken van provincie, waterschap en gemeenten overneemt. Het betreft met name zaken betreffende huisvesting, de ruimtelijke ordening en het beheer van het milieu.

RUD Milieu Regio Arnhem
De RUD van de Milieu Regio Arnhem wordt een 'klassieke' RUD waarin de deelnemende gemeenten minimaal het landelijk basistakenpakket onderbrengen. De provincie en de gemeente Arnhem brengen hun taken Wabo-breed in. De RUD krijgt een te verwachten omvang van circa 140 FTE, inclusief ondersteuning.

Nieuws

Meer nieuws over