Toepassen van het Structureel Effectenmodel Omgevingswet

08 juni 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Triple A, een samenwerkingsverband tussen Adlasz, Arena Consulting en Agile Source, is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangemerkt als dienstenleverancier voor het door de VNG ontwikkelde Structureel Effectenmodel Omgevingswet.

Wat is het structureel effectenmodel?

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Tientallen bestaande wetten en honderden regels worden hiermee gebundeld in één nieuwe wet voor water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. 

De invoering van de Omgevingswet leidt tot structurele veranderingen in capaciteit, kosten, dienstverlening en kwaliteit. Om gemeenten te helpen met het verkrijgen van inzicht in de gevolgen heeft de VNG het structureel effectenmodel Omgevingswet ontwikkeld.

Structureel effectenmodel

Door middel van het model wordt inzichtelijk wat het effect is op capaciteitsinzet, op kosten voor de initiatiefnemer, op dienstverlening en kwaliteit, op de meerjarenbegroting. Het model bestaat uit een rekentool en enkele werksessies om de effecten van keuzes te herleiden en te berekenen. De rekentool wordt overgedragen aan de gemeente die met eigen gegevens steeds opnieuw keuzes kan doorrekenen. 

De VNG heeft de rekentool en werkvormen met behulp van een 10-tal gemeenten ontwikkeld en beproefd. Een 15-tal gemeenten heeft het structurele effectenmodel inmiddels naar volle tevredenheid toegepast. 

Toepassen in de praktijk

Andere gemeenten die het Structureel Effectenmodel Omgevingswet willen toepassen kunnen ondersteuning krijgen van een aantal door de VNG aangemerkte dienstverleners, waaronder adviesbureaus Adlasz, Arena Consulting en Agile Source, die samen tientallen jaren ervaring hebben in het begeleiden van complexe verandertrajecten in het gemeentelijke domein. 

Roel van den Bersselaar, partner bij Adlasz, over hoe zo’n traject eruitziet: “De ondersteuning bestaat uit een intake, 2 of 3 werksessie en overdracht van de rekentool. Het resultaat is een overzichtelijk ‘dashboard’ met de effecten op capaciteit, kosten, dienstverlening, kwaliteit en gevolgen voor initiatiefnemers.” 

De aanpak is Corona-proof, want de bijeenkomsten en fysieke werkvormen zijn door de VNG volledig digitaal gemaakt. “De begeleiding en het werken met de rekentool kan via online vergaderen plaatsvinden”, zegt Van den Bersselaar.