Arena Consulting: Omgevingsdiensten kunnen efficienter

18 april 2013 Consultancy.nl

Er is nog veel ruimte om de prestaties van regionale uitvoeringsdiensten (RUD), ook bekend als omgevingsdiensten, te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Slimme RUD-samenwerking met ICT’ uitgevoerd door Arena Consulting Group en Telengy. Met name op het gebied van samenwerking, standaardisatie en ICT valt er veel te winnen.
 
Weinig standaardisatie
Uit het rapport komt naar voren dat er 28 (op hoofdlijnen) vergelijkbare diensten zijn. De onderzoekers constateren opvallend genoeg dat er sprake is van weinig standaardisatie. “Ondanks het homogene takenpakket van de omgevingsdiensten bestaat er een grote diversiteit in organisatie en processen”. Zo verschilt de knip tussen processtappen en taken per regio. Dit zowel aan de voorzijde (bij de intake) als de achterzijde van het proces (besluitvorming, bezwaar en beroep). De diversiteit is ook terug te vinden in uitvoeringsdocumenten, zoals de producten- en dienstencatalogussen. “Iedere omgevingsdienst heeft gekozen voor een eigen structuur, diepgang en reikwijdte” met als gevolg dat er nog veel moet gebeuren voordat regionale samenwerking een feit wordt.

Arena Consulting: Omgevingsdiensten kunnen efficienter
 
Arena Consulting Group stelt dat meer standaardisatie van belang is voor het verhogen van efficiency. “Standaardisering leidt tot lagere investeringen (minder vaak een wiel uitvinden) en een eenvoudigere informatie-uitwisseling tussen de omgevingsdiensten. Dit komt de kwaliteit ten goede”. Voorwaarde om te kunnen standaardiseren is regie en meer sturing in het stelsel.
 
IT op achterstand
Er is tot op heden beperkte aandacht voor een gedeelde Informatievisie en gezamenlijke Informatiearchitectuur. Ook is weinig tot geen sprake van synergie in de informatievoorziening. Dit geldt o.a. voor het uitwisselen van statussen en dossiers en het gebruik van basisregistraties en zaakgericht werken. De onderzoekers zijn duidelijk in hun advies: “In 2013 zal hier een inhaalslag op het gebied van ICT moeten plaatsvinden”.

Nieuws

Meer nieuws over