Slimme RUD Samenwerking met ICT

Arena Consulting Group

De omgevingsdiensten (RUD’s) missen een gezamenlijk platform om regie en sturing te geven aan de noodzakelijke standaardisatie.

Rapporten