Kirkman: Vertrouwen fundament van samenwerking

21 februari 2013 Consultancy.nl

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek verricht naar de succescriteria van samenwerkingsverbanden. Daarentegen heeft wetenschappelijk onderzoek zich weinig gericht op de succesfactoren van samenwerkingen met meer dan 2 partijen, genaamd ‘co-sourcing partnerschap’. Kirkman Company en Carolien Goudriaan van de Erasmus Universiteit hebben dit onlangs wel gedaan. Uit hun studie blijkt dat er vier succesfactoren zijn voor optimale co-sourcing partnerschips.
 
Het onderzoek richtte zich op de belangrijkste succesfactoren voor het onderhouden en verbeteren van een co-sourcing partnerschap.
 
Succesfactoren
Om een co-sourcing partnerschap aan te gaan zijn volgende factoren de sleutels tot succes:

  • De belangen van beide partners naar elkaar uitspreken en uitwerken tot een geheel
  • Iedere partij moet overtuigd zijn om deel te nemen aan de samenwerking
  • Vertrouwen in elkaar is essentieel, dit groeit naarmate de samenwerking vordert
  • Interne en externe communicatie zodat er maximale transparantie is tussen de co-sourcing partners

“Vertrouwen in elkaar is het fundament voor een succesvolle samenwerking met meer dan twee partijen” zegt Stefanie van de Griendt, consultant bij Kirkman Company. “Als hier al aandacht aan wordt besteed dan is dit voornamelijk op strategisch niveau, terwijl het juist de samenwerking ten goede komt wanneer ook de onderliggende lagen van de betrokken organisaties hier in worden meegenomen”.

Nieuws