Novius draagt bij aan architectuur voor corporaties

22 februari 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

NetwIT heeft in samenwerking met onder andere Novius de CORA 3.0 gelanceerd, een referentie-architectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Het doel van CORA is om woningcorporaties te helpen hun bedrijfsvoering en informatievoorziening vergaand te verbeteren (waarbij efficiëntie en klantgerichtheid belangrijke aandachtspunten zijn) aan de hand van algemeen aanvaarde principes en best practices. Ook bevat CORA 3.0 methodieken en referentiemodellen die woningcorporaties kunnen gebruiken tijdens de implementatie van verbeterinitiatieven.

De NetwIT is een platform dat zich inzet voor een efficiënte ICT binnen de corporatiesector. Novius is een adviesbureau gespecialiseerd in de vertaling van business strategie naar geïmplementeerde business/ICT oplossingen. Eerder leverde het organisatieadviesbureau uit Langbroek al een belangrijke bijdrage aan vergelijkbare referentiearchitecturen voor de Overheid (NORA) en de Gemeenten (GEMMA).

CORA 3.0
Het CORA raamwerk bestaat uit diverse focusgebieden, die zijn gebaseerd op inhoudelijke kennis van de corporatie wereld en best practices uit andere bedrijfstakken. Door slim gebruik te maken van gemeenschappelijke kennis en ervaring kunnen woningcorporaties sneller en doeltreffender dan voorheen veranderingen ingang zetten en realiseren.

Het CORA raamwerk bestaat uit diverse focusgebieden, die zijn gebaseerd op inhoudelijke kennis van de corporatie wereld en best practices uit andere bedrijfstakken. Een overzicht van de focusgebieden:
 
Novius - CORA 3.0 Focusgebieden
 
Het CORA raamwerk wordt ondersteund door verschillende CORA-referentiemodellen (bijv. diensten-model, procesmodel, enz) en CORA-Methodieken (bijv. Business Informatieplanning, BPM, Prestatie-Indicatoren, enz):
 
Novius - CORA Modellen en Methodieken
 
Nieuw in CORA 3.0 zijn onder andere de focusgebieden Busines Informatieplanning en Business Process Management. 

Business Informatieplanning gaat over het komen tot een corporatie-brede methodiek voor informatie-planning vanuit het ondernemingsplan en de definitie van alle benodigde veranderingstrajecten, in lijn met de gestelde doelen van de woningcorporatie; 

Business Process Management geeft een visie, aanpak en handvatten voor het inrichten van processen voor de beoogde dienstverlening met invalshoeken vanuit het ontwerpen, ontwikkelen en veranderen. In de vorm van architectuurconcepten en het CORA-procesmodel als kader voor de hoofdprocessen van een woningcorporatie;

CORA 3.0 is hiermee echter geen wondermiddel of Haarlemmerolie. Veranderen vraagt naast een weldoordachte inhoud (plannen, ontwerpen, etc.) ook een weldoordachte ontwikkeling van houding, gedrag, en vaardigheden. Voor verdere informatie hierover en over (de inzet van) CORA, zie onderstaande links.