Kirkman: Motivatie belangrijk voor duurzame doelstellingen

16 januari 2013 Consultancy.nl

Kirkman Company heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) onderzoek gedaan naar duurzaamheid in de bouwsector. Twee vraagstukken stonden centraal: (1) de invloed van motivatie op de voordelen die ondernemingen behalen uit het voeren van een duurzame strategie (2) de invloed van integratie van de duurzame strategie op de relatie tussen motivatie en voordelen. 

Uit het onderzoek van het adviesbureau blijkt dat motivatie invloed heeft op de voordelen die ondernemingen behalen uit de duurzame strategie. Het onderzoek wijst uit dat ondernemingen gedreven door mogelijkheden en kansen beter in staat zijn persoonlijk voordelen te behalen uit het voeren van een duurzame strategie dan ondernemingen gedreven door risicomanagement of intrinsieke motivatie. Daarnaast blijkt dat ondernemingen gedreven door risicomanagement meer voordelen behalen dan intrinsiek gedreven ondernemingen. Ook constateert Kirkman Company dat integratie een belangrijke rol speelt in de relatie tussen motivatie en voordelen. Als een onderneming voordelen wil behalen uit het voeren van een duurzame strategie moet deze strategie geïntegreerd worden in de dagelijkse processen. 

Concluderend: Ondernemingen die persoonlijke voordelen willen halen uit duurzaam ondernemen, moeten duurzaamheid benaderen vanuit een financiële business case. Daarnaast moet de duurzame strategie worden opgenomen in de operationele processen en onderdeel worden van de onderneming om de voordelen te maximaliseren.

Nieuws

Meer nieuws over