Ordina: Val van kabinet slecht nieuws voor IT branche

13 mei 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ordina heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar een omzetdaling van 8% gerealiseerd ten opzichte van vorig jaar. Dankzij kostenmaatregelen is de daling in winstgevendheid zo goed als beperkt - €4,1 miljoen in Q1 2011 naar €4,0 miljoen in Q1 2012. Tijdens bekendmaking van de cijfers herbevestigde Ordina topman Stépan Breedveld dat er een stevig fundament staat voor de toekomst en gaf hij ook aan dat de val van het Nederlandse kabinet geen goed nieuws is voor de IT consulting branche en het adviesbureau. 

Val kabinet geen goed nieuws
Door de val van het kabinet zullen grote ICT besluiten worden uitgesteld tot waarschijnlijk eind 2012, met als gevolg dat bestedingen aan externen in de publieke sector verder zal dalen. Breedveld: “Een demissionair kabinet neemt weinig beslissingen en als er een nieuw kabinet zit, duurt het meestal ook even voordat er beslissingen zijn genomen”. 

Omzetdaling van 8% voor Ordina Consulting
De totale omzet van de Nederlandse activiteiten daalde in Q1 2012 met 9,1% van €93,2 miljoen naar €84,7 miljoen naar. De grootste daling werd behaald door de divisie Consulting, ruim 18%. De overige divisies zagen hun omzet ook dalen: Professional Services & Projecten (-7,9%), Business Solutions (-6,8%) en België/Luxemburg (-3,6%). Belangrijkste oorzaak is de terughoudendheid bij bedrijven voor externe inhuur. “De markttrend zoals die is ingezet in het tweede halfjaar 2011 zet zich voort en vertaalt zich naar terughoudendheid bij bedrijven en instellingen als het gaat om IT bestedingen en externe inhuur” zaldus Breedveld. 

COA, Europol en Halt
Ondanks de aanhoudende ongunstige marktomstandigheden heeft Ordina in het eerste kwartaal een aantal opdrachten en raamovereenkomsten weten binnen te halen, zoals een driejarige ICT-mantelovereenkomst bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, een raamovereenkomst bij EUROPOL en een vierjarige opdracht voor het beheer en onderhoud van het cliëntvolgsysteem van HALT.