ESA huurt Logica voor eHealth haalbaarheidsonderzoek

26 januari 2012 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

De European Space Agency (ESA) heeft zakelijke en technologische dienstverlener Logica de opdracht gegund om een groot eHealth programma voor Sub-Saharisch Afrika te leiden. Sub-Saharisch Afrika is een regio met een grote uitdaging voor medici en andere professionals op het gebied van gezondheidszorg. Het IT adviesbureau gaat samen met een consortium van adviesbureaus onderzoek doen naar mogelijkheden voor satellietgestuurde elektronische gezondheidszorg (eHealth) in de regio. 

ESA introduceerde onlangs het ´Satellite-Enhanced Telemedicine and eHealth for Sub-Saharan Africa Programma´(eHSA). De doelstelling van eHSA om een satellietgestuurde eHealth en Telemedicine infrastructuur te ontwikkelen voor Sub-Saharisch Afrika. Eén van de eerste doelen van het programma - dat een totaal budget heeft van €36 miljoen - is het uitvoeren van een studie onder 48 landen in de regio. In de loop van 2012 zullen voorafgaand aan een tweede fase nog eens drie onderzoeken plaatsvinden, met betrekking tot de regelgeving, interoperabiliteit en de duurzaamheid van eHealth. De tweede fase omvat de implementatie van projecten rond specifieke thema’s zoals elektronische zorg, educatie, beheer en het houden van toezicht. 

Fase 1: studie onder 48 landen in de regio
Het onderzoek van fase 1 moet ervoor zorgen dat, voorafgaand aan de uiteindelijke overstap naar eHealth-levering, de juiste procedures, beleid en organisatiestructuren aanwezig zijn. Het onderzoek zal worden geleid door Logica met ondersteuning van haar consortiumpartners. Deze zijn afkomstig uit de publieke en private sectoren, inclusief diverse liefdadigheidsinstellingen die de belangen van Afrikaanse landen vertegenwoordigen. Het consortium zal grondig onderzoek uitvoeren onder betrokken partijen doormiddel van case studies, workshops, enquêtes onder belanghebbenden, één op één interviews en een specifiek webportaal voor en feedback. 

Stuart Martin, hoofd space en satcoms bij Logica: “Vanwege de nauwkeurigheid die satellieten te bieden hebben, groeit het aantal potentiële applicaties. Wat dit specifieke programma echter vooral demonstreert, is hoe het daadwerkelijk mensenlevens kan verbeteren. In het geval van Sub-Saharisch Afrika zouden satellieten wel eens de enige kosteffectieve manier kunnen zijn om de gezondheidszorg uit te breiden”. 

25% van wereldwijde ziektelast afkomstig uit Sub-Saharisch Afrika
In Sub-Saharisch Afrika woont 11% van de wereldbevolking, maar deze zijn voor 25% verantwoordelijk voor de wereldwijde ziektelast (zowel menselijke- als financiële lasten). Kijkend naar de uitgaven, beschikken de bewoners over slechts 1% van de uitgaven wereldwijd binnen de gezondheidszorg. Daarnaast vormt de levering een uitdaging, met name omdat er in de regio maar 3% van de wereldwijde gezondheidswerkers actief is. Artsen en verpleegkundigen zijn dus vaak ver verwijderd van hun patiënten en vanwege de slechte infrastructuur is toegankelijkheid een probleem.

De European Space Agency assisteert door ICT services en satellietcommunicatie, waardoor er betere levering mogelijk is op het gebied van zorg, training en educatie. Daarnaast kan het systeem een surveillance uitvoeren en ondersteuning bieden bij de administratie. 

ESA: “Door het gebrek aan infrastructuur heeft meer dan 80% van de bevolking in Sub-Saharisch Afrika beperkte toegang tot basisdiensten op het gebied van gezondheidszorg. Wij zijn er van overtuigd dat ruimtetechnologie een kostenefficiënte bijdrage kan leveren aan de gezondheidszorg op het platteland, waar de meeste mensen in Sub-Saharisch Afrika leven. Wij hebben Logica geselecteerd, omdat het een krachtig consortium heeft samengesteld met een sterke nadruk op Afrikaanse betrokkenen, maar ook vanwege de nauwe banden met de lokale gezondheidszorg. Dit zorgt ervoor dat het programma het maximaal mogelijke voordeel oplevert voor de Sub-Sahara regio’s.”