Consortium ontwikkelt digitale tweeling van de aarde

22 juni 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een consortium van vier partijen is geselecteerd door het Europees Ruimteagentschap (ESA) om een digitale tweeling van de aarde te maken. 

Het consortium – bestaande uit Capgemini, ICT-specialist NAIS, ingenieursbureau D.HUB en techbedrijf RHEA – zal samen met ESA gaan werken aan de ontwikkeling van een uiterst nauwkeurig digitaal model van onze planeet.

Dat model wordt ook wel een digitale tweeling genoemd. Een digitale tweeling is een replica van een fysiek product, proces of systeem in een virtuele werkelijkheid. Daarbinnen kunnen bijvoorbeeld simulaties en analyses worden uitgevoerd om processen of systemen te optimaliseren of innovaties te testen.

Consortium ontwikkelt digitale tweeling van de aarde

Doorgaans beperkt zo’n digitale tweeling zich tot een relatief beperkt systeem, zoals bijvoorbeeld een treinstation of afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. Een digitale tweeling van de aarde tilt het concept naar een geheel ander niveau.

Met de digitale tweeling van onze planeet wordt het mogelijk om “het aardsysteem en zijn complexe interacties met menselijke activiteiten” beter te begrijpen en voorspellen. Het consortium richt zich bij de ontwikkeling van het model – projectnaam: Cyber Italy (CI) – in het bijzonder op het Italiaanse grondgebied. 

Daarnaast zal het consortium samenwerken met andere partijen die op dit moment binnen Europa ook in de weer zijn met het ontwikkelen van een digitale tweeling van (een deel van) de aarde. “Om dubbel werk te voorkomen, zodat uiteindelijk een zo nauwkeurig mogelijke digitale tweeling van de aarde ontstaat”, aldus ESA.

Begrijpen en voorspellen van fenomenen

Als het CI-project is afgerond en er een nauwkeurige digitale tweeling van de aarde beschikbaar is, wordt het onder andere mogelijk om bosbranden te bestrijden en te controleren, kritieke infrastructuren (zoals bruggen) en de luchtkwaliteit te monitoren en kustlijnen te beschermen.

“Ik ben er trots op dat we deel uitmaken van dit belangrijke project”, zegt Eraldo Federic, werkzaam bij de Italiaanse praktijk van Capgemini. “De digitale tweeling zal de wereld gaan helpen bij het beheersen en voorkomen van natuurrampen en de schadelijke effecten van menselijke activiteiten op het milieu.” 

De digitale tweeling van onze planeet zal een schat aan gegevens bevatten. Deze zullen op termijn ook beschikbaar worden gesteld voor de ontwikkeling van commerciële toepassingen door startups, kleine en middelgrote organisaties, corporates en industriële bedrijven.

Het CI-project valt onder het Italiaans satellietruimteprogramma voor aardobservatie, dat op zijn beurt wordt beheerd door ESA in samenwerking met het Italiaans Ruimteagentschap (ASI). Het project wordt deels gefinancierd met middelen uit een economisch stimulatiefonds van de Europese Commissie.

“We zijn zéér verheugd dat de contracten intussen zijn ondertekend door alle betrokken partijen”, zegt Simonetta Cheli, werkzaam bij ESA. “We zijn overtuigd van het belang van het creëren van een uiterst nauwkeurig digitale tweeling van de aarde, voor het begrijpen en voorspellen van de fenomenen op onze planeet.”

Eind 2022 startte de ESA met het aanbestedingsproces van het CI-project. Geïnteresseerde partijen konden zich tot eind januari 2023 inschrijven. Inmiddels is het winnende consortium gestart. Volgens de huidige planning zal het CI-project halverwege 2026 worden afgerond.