Magnitude: Samenwerken voor duurzame transitie

31 januari 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

We bevinden ons in een transitie naar een duurzame wereld. Om deze transitie te laten slagen is lange termijn gedreven samenwerking noodzakelijk. Dit stelt Magnitude Consulting op basis van interviews met diverse deskundigen uit verschillende sectoren over hun visie op MVO.
 
Duurzaamheidstransitie; van korte termijn focus naar waarde creatie voor lange termijn
De focus binnen het bedrijfsleven en de overheid lag tot voor kort veelal op winst en groei en was men nauwelijks geïnteresseerd in de gevolgen van het handelen. Hierin is verandering opgetreden. Het gaat nu meer om waarde creatie voor de lange termijn. Het gemeenschappelijke doel is inmiddels helder en de noodzakelijke initiatieven worden breed ontplooid. De voordelen voor zowel organisaties als individuen staan onomstotelijk vast en het belang wordt op breed vlak onderschreven.

Magnitude Consulting - Duurzame Transitie
 
De praktijk is vaak weerbarstiger
De ervaringen van de deskundigen bewijzen dat de dagelijkse praktijk weerbarstig is. We zijn op de goede weg, maar het gaat niet vanzelf. Het is belangrijk dat de visie op het gebied van duurzaamheid door de gehele organisatie wordt gedragen, maar dat is pas het begin. De duurzaamheidstransitie vraagt om andere denk- en gedragspatronen, die mens én organisatie soms zwaar vallen. Organisaties worden geconfronteerd met lastige dilemma’s. Deze dilemma’s worden gevoed door de spanning tussen het algemeen en het eigenbelang, de angst voor veranderen en de focus op overleving in economisch zware tijden.
 
Focus op verbinden en delen
Daar waar de oorsprong ligt, ligt ook de oplossing: binnen organisaties. Organisaties die teruggaan naar hun kernwaarden en vanuit daar reflecteren op eigen handelen, kunnen beter voorzien in een maatschappelijke behoefte. Bovendien zijn organisaties steeds meer bereid samenwerkingen aan te gaan waar geen korte termijn revenuen aan verbonden zijn. De combinatie van een reflectieve houding, keuzes maken, samenwerken en focus op de lange termijn vormt de basis voor een duurzamere maatschappij.