Een strategisch personeelsplan implementeren: Drie tips

09 juli 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Steeds meer organisaties omarmen strategische personeelsplanning. Hiermee zetten ze hun mensen centraal in het HR-beleid en kunnen ze vandaag inspelen op de personeelsuitdagingen van morgen.

Strategische personeelsplanning draait om het hebben van de juiste mensen, met de juiste vaardigheden, op de juiste plaats, op het juiste moment. Hiermee beschikken organisaties over een toekomstbestendig personeelsbestand – een belangrijke pijler van het concurrentievermogen.

Maar hoe implementeer je strategische personeelsplanning? Tomas Geerts, Megan Tolner en Michelle van Dijk van Capgemini Invent delen drie succesfactoren om het traject te laten slagen.

Een strategisch personeelsplan implementeren: Drie tips

1: Integratie met de strategisch talentmanagement-processen

Na het opstellen van een strategisch personeelsplan hebben leiders een helder beeld over de toekomstige personeelsbehoeften van hun organisatie. Daarna is het van belang om deze inzichten om te zetten in acties door de koppeling te maken met strategisch talentmanagement.

Strategisch talentmanagement richt zich op het strategisch aantrekken, ontwikkelen en behouden van personeel in lijn met de langetermijndoelstellingen van de organisatie. Binnen de aantrek-, ontwikkel- en behoudstrategie kan invloed worden uitgeoefend op een diverse set aan variabelen. Denk bijvoorbeeld aan het onder de loep nemen van het performance managementsysteem, ontwikkelplannen of het gebruik van automatisering.

2: Borging in de governance en processen

Om het strategisch personeelsplan succesvol te implementeren is het essentieel om de uitvoering van het plan te integreren in de governance en processen van de organisatie. Betrek de juiste stakeholders bij de uitvoering van het strategisch personeelsplan en beleg de activiteiten bij de juiste werknemers en (lijn)afdelingen met mandaat vanuit het management.

Daarnaast is een gedegen plan van aanpak nodig en dient het strategisch personeelsplan periodiek terug te komen in managementoverleg om continu aandacht en sturing te houden op de uitvoering van het plan.

3: Meten is weten

Om het langetermijneffect van het strategisch personeelsplan te borgen is het gebruik van HR-analytics essentieel. In de basis brengt het de juiste kwantitatieve en kwalitatieve inzichten in het huidige en toekomstige personeelsbestand (onder andere aantallen, vaardigheden, kosten).

Wanneer de vertaling naar strategisch talentmanagement en het plan van aanpak is gemaakt, kunnen diverse HR-analytics meetwaarden vaststellen om de impact op werknemers en de organisatie te monitoren en te sturen. Denk aan veranderingen in het personeelsbestand, de retentiegraad, betrokkenheid en meer.

HR-leiders kunnen door middel van vaste meet- en evaluatiemomenten bepalen of de acties uit het strategisch personeelsplan effectief zijn.

Over de auteurs: Tomas Geerts is Senior Manager bij Capgemini Invent, Megan Tolner en Michelle van Dijk zijn Senior Consultant. Alle drie zijn werkzaam binnen de Workforce Transformation-praktijk.