‘Met managed services zijn IT-systemen altijd beschikbaar’

09 juli 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Naast teams voor consultancy en applicatieontwikkeling heeft Virtual Sciences Conclusion ook een team voor managed services. “Dit verdiept en verbreedt onze dienstverlening. Dat levert meer toegevoegde waarde op voor onze klanten”, vertelt manager Rudy Mulderij.

“Managed services zorgt ervoor dat systemen altijd beschikbaar zijn, waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze klanten geborgd blijft en risico’s worden geminimaliseerd”, legt Rudy uit.

“Je hebt als organisatie 24/7 een kritieke massa aan deskundige fte’s nodig om de continuïteit te garanderen. Voor een hoop bedrijven valt dat intern niet te organiseren, gezien het specialistische werk dat wij verrichten. Dan biedt managed services uitkomst. Onze teams kunnen ook integratie- ontwikkelcapaciteit van onze klanten ondersteunen of in zijn geheel overnemen.”

'Met managed services zijn IT-systemen altijd beschikbaar'

Rudy werkt sinds 2020 bij Virtual Sciences Conclusion. Hij kijkt met trots naar het managed services-team dat er nu staat, dat in enkele jaren tijd vrijwel vertienvoudigde.

Integratieplatform voor duizend ontwikkelaars

Als praktijkvoorbeeld van het belang van managed services haalt Rudy een van de grotere klanten van Virtual Sciences Conclusion aan, waar een migratie van de ESB naar Red Hat Integration plaatsvindt.

“Vanuit de managed services-gedachte zijn meerdere van onze teams actief bij deze klant”, vertelt hij. “Er is een team dat ondersteunt bij het maken van adapters en brokers. Maar ook een team dat het integratieplatform bouwt waar meer dan duizend ontwikkelaars gebruik van kunnen maken als zij iets met integraties willen doen. We maken IT voor IT, dat is hogere-schoolwerk in onze branche.”

De learnings die de teams van Virtual Sciences Conclusion opdoen, zetten ze vervolgens om in herbruikbare standaarden, zodat het volledige klantenportfolio daarvan profiteert. Rudy: “Herbruikbaarheid is in ons vak een groot goed, omdat daardoor de ontwikkelsnelheid omhoog kan. De ervaring van al die verschillende omgevingen en processen brengen we in bij al onze klanten, waardoor we ongelooflijk veel toegevoegde waarde leveren. We beschikken over het complete palet om integratieomgevingen 24/7 draaiende te houden.”

Het productportfolio van Virtual Sciences Conclusion ontwikkelt zich op basis van de behoeften van de markt. “Daarbij hebben we ons vizier naar voren gericht, maar bewaken we vooral ook de kwaliteit van onze dienstverlening”, stipt Rudy de rol van betrouwbare partner aan die Virtual Sciences Conclusion inneemt.

“Onze integratiespecialisten mogen zich langdurig verdiepen in een nieuw integratieproduct, zonder daarbij direct facturabel te zijn. Ik ben trots op onze investeringsbereidheid in de ontwikkeling van onze mensen, zowel in de breedte als in de diepte. Alleen op die manier kunnen zij zich de complexe producten waarmee we werken écht eigen maken.”

De schoonheid van complexiteit

Rudy komt het best tot zijn recht in een complex speelveld. Toen hij binnenkwam bij Virtual Sciences Conclusion voelde hij zich dan ook direct op zijn plek. “De connectie met onze integratiespecialisten was er meteen. Ook voor hen geldt dat ze veel plezier beleven aan het relatief eenvoudig beheer(s)baar maken van complexe integratielandschappen. Waar voorheen lokale netwerken aan elkaar verbonden moesten worden, verbinden we nu de hele wereld. Integratie speelt daardoor een steeds belangrijkere rol.”