Zzp-tarieven van vrouwen en mannen nagenoeg gelijk

12 juni 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De zogeheten ‘gender pay gap’ tussen mannen en vrouwen in het zzp-landschap is nagenoeg verdwenen. Dat blijkt uit de Talent Monitor van Intelligence Group en HeadFirst Group.

De 'gender pay gap' verwijst naar het verschil in het gemiddelde inkomen of uurloon tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers, uitgedrukt als een percentage van het mannelijke inkomen. De kloof wordt beïnvloed door diverse factoren, waaronder discriminatie, verschillen in beroepskeuze, deeltijdwerk en arbeidsduur. Eind vorig jaar constateerden het CBS en Intelligence Group al een vermindering van de kloof voor zelfstandigen.

Ook uit nieuw onderzoek – de Talent Monitor van Intelligence Group en HeadFirst Group – komt nu naar voren dat de uurtarieven van zzp’ers in Nederland steeds dichter naar elkaar toegegroeid zijn, ongeacht het geslacht. Anders gezegd, blijkt dat de verschillen in uurtarief tussen mannen en vrouwen statistisch niet meer significant zijn. Dit is een belangrijke ontwikkeling, aangezien eerdere onderzoeken vaak wezen op aanzienlijke ongelijkheden in de beloning tussen mannen en vrouwen.

Zzp-tarieven van vrouwen en mannen nagenoeg gelijk

De Talent Monitor laat zien dat het verschil in uurtarief tussen mannen en vrouwen sinds de coronapandemie sterk is afgenomen. Voor de pandemie bedroeg het verschil nog 10,3%, maar na de pandemie is dit verschil gedaald naar 4,2%, nog altijd in het nadeel van vrouwen.

Thuiswerken

De onderzoekers stellen dat onder de zzp- professionals geslacht niet langer als dé verklarende factor voor mogelijke verschillen in uurtarieven aangevoerd dient te worden. Vóór de coronapandemie was dat nog wel zo, “mogelijk ingegeven door het gewenste thuiswerken van vrouwen wat mogelijk nog een effect had op het verschil in uurtarief”, schrijven de onderzoekers.

Door de impact van de coronapandemie is thuiswerken inmiddels echter ook standaard geworden voor mannen, waardoor dit effect uit de analyses is verdwenen en het verschil in uurtarief sterk is afgenomen.

En hoewel vrouwen gemiddeld nog altijd een iets lager tarief krijgen dan mannen – vaak 1 tot 2 euro per uur minder – kan dit verschil, zo betogen de auteurs, niet uitsluitend aan geslacht worden toegeschreven. Andere factoren zoals werkervaring en opleidingsniveau spelen volgens de onderzoekers een grotere rol.

Opvallend is wel dat vrouwen, ondanks deze kleine verschillen in tarief, aanzienlijk succesvoller zijn in het verkrijgen van opdrachten dan hun mannelijke tegenhangers​​.

Zzp-tarieven van vrouwen en mannen nagenoeg gelijk

Een andere bevinding uit het rapport is dat vrouwelijke zzp’ers succesvoller zijn in het binnenhalen van opdrachten dan mannen. Zo zijn vrouwen 68% succesvoller in het verkrijgen van opdrachten zonder tussenkomst van een bureau. Dit succes vertaalt zich ook naar een iets hogere succesratio bij opdrachten die via een bureau worden aangeboden, al is dit verschil marginaal​​.

Bias niet verdwenen

Ondanks het succes van vrouwen in het verkrijgen van opdrachten, worden mannen echter vaker benaderd door recruiters. Dit patroon is consistent voor zowel zzp’ers als voor werknemers in loondienst. Mannen worden gemiddeld 1,26 keer vaker benaderd dan vrouwen, wat suggereert dat er nog altijd een (onbewuste) bias bestaat bij recruiters en opdrachtgevers.

Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter van Intelligence Group biedt een mogelijke verklaring: “Mannen werken vaker fulltime en zijn daardoor aantrekkelijk om te benaderen door recruiters. Dit zou financieel gedreven kunnen zijn, want meer uren betekent ook meer omzet voor een recruitmentbureau.”

“Daarnaast speelt mogelijk een rol dat LinkedIn, één van de belangrijkste sourcingskanalen, licht oververtegenwoordigd is door mannen.”

“Dit verrassende inzicht benadrukt het belang om effectieve wervingsinspanningen te meten”, reageert ook HeadFirst-CEO Marion van Happen. “Het buikgevoel vertegenwoordigt niet langer de marktdynamiek. Organisaties die hun cijfers, zowel intern als extern, op orde hebben zijn aantoonbaar succesvoller in bemiddeling, groei en winstgevendheid.”