5 richtlijnen die helpen bij het realiseren van innovatie

13 juni 2024 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het realiseren van innovatie is een flinke uitdaging voor organisaties die streven naar groei en toekomstbestendigheid. Experts van SeederDeBoer delen vijf richtlijnen die helpen bij het initiëren en sturen van innovatie.

Principe 1 | Innovatie versus Business as usual

Nieuwe, disruptieve innovaties komen niet vaak van gevestigde bedrijven en dit moet geen verrassing zijn. Innovatie verschilt namelijk aanzienlijk van de business as usual. Terwijl innovatie gericht is op het verkennen van nieuwe mogelijkheden, zoals nieuwe producten, diensten, processen of klanten, draait business as usual om het uitvoeren en implementeren van bewezen processen.
De doelen zijn dus anders: innovatie zoekt naar vernieuwing, terwijl business as usual zich richt op het implementeren en uitvoeren van het bekende.

Dit verschil in doelen vereist ook verschillende mentaliteiten, denk- en gedragspatronen. Wanneer men probeert te innoveren met dezelfde mentaliteit en denkpatronen als bij business as usual, zal men niet ver komen. Vergelijkbaar wordt business as usual buitengewoon inefficiënt als voortdurend op zoek wordt gegaan naar vernieuwing. Het is dus essentieel om de juiste aanpak te kiezen gebaseerd op het doel.

5 richtlijnen die helpen bij het realiseren van innovatie

Principe 2 | Er zijn geen antwoorden binnen het kantoor

Bij het ontstaan van een innovatief idee moet de eerste vraag zijn: “Voor wie? Wiens leven wordt er beter, gemakkelijker of voordeliger door?” Het antwoord op deze vraag onthult wie de 'klant' is, en zoals het bekende gezegde luidt: “De klant is koning”. Zij zijn degenen die bepalen of het innovatieve idee al dan niet zal slagen. Het zijn niet de innovators die samen in een kamer zitten met een stapel post-its; de ideeën die daaruit voortkomen, zijn slechts aannames die getoetst moeten worden.

De echte antwoorden bevinden zich niet in het kantoor, maar worden alleen ontdekt door interactie met de klant. Hoe eerder men op een empathische manier het gesprek aangaat met de klant, hoe duidelijker het wordt op welke manier problemen kunnen worden opgelost.

Principe 3 | Hoe korter de feedbackloop, hoe sneller de vooruitgang

In het innovatieproces dienen aannames te worden getoetst bij de klant. Aangezien er op dit moment enkel aannames zijn, is het vrijwel onmogelijk dat deze aannames gelijk stroken met de realiteit. Het proces van het toetsen van deze aannames zorgt ervoor dat men kan leren van de klant wat werkt en, misschien nog wel belangrijker, wat niet werkt. Op basis van deze inzichten worden dan aanpassingen gemaakt.

Deze cirkel van toetsen, leren en aanpassen wordt een feedbackloop genoemd. Hoe sneller men deze cirkels doorloopt, des te sneller wordt vooruitgang geboekt. Als het maanden duurt voordat er een versie van de oplossing gerealiseerd en getest wordt, is de voortgang natuurlijk langzaam, maar wanneer aanpassingen in minuten of dagen geïmplementeerd worden, kun je sneller impact realiseren.

Principe 4 | Wensbaarheid > Haalbaarheid > Levensvatbaarheid

Alle innovatieve ideeën die uitgroeien tot duurzame oplossingen hebben iets gemeen: ze vervullen zowel een behoefte (ze zijn 'wensbaar'), als dat ze technisch haalbaar en financieel levensvatbaar zijn. Deze ideeën die zich ontwikkelen tot concrete oplossingen, worden ondersteund door bewijs op alle drie deze dimensies.

Het innovatieproces is gericht op het vergaren van dit bewijs. Er bestaat een logische progressie in hoe dit bewijs wordt verzameld. Deze volgordelijkheid beperkt het risico dat inherent is aan innovatie en zorgt ervoor dat tijd en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Voordat al de energie en middelen worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een complexe app die mogelijk miljoenen kan opleveren, is het essentieel om eerst te onderzoeken of er daadwerkelijk een behoefte bestaat onder klanten en gebruikers.

Er dient dus eerst bewezen te worden dat er een echte behoefte is, waarna er bewezen wordt dat de oplossing technisch haalbaar is en uiteindelijk dat de oplossing levensvatbaar is.

Principe 5 | Denk groot, start klein

Bij het aanvangen van de zoektocht naar innovatie, wanneer de visie wordt gedefinieerd, is het essentieel om groots te denken. Een grootschalige visie inspireert niet alleen, maar stelt ook in staat om anderen te overtuigen. Een cruciale vaardigheid voor een innovator. Het realiseren van zo'n grootschalige visie is natuurlijk niet gemakkelijk. Hierin schuilt het risico van analyseverlamming.

Om dit te doorbreken dien je grote visie af te bakenen en te vereenvoudigen. Stel bijvoorbeeld de vragen: Hoe kun je een idee dat bedoeld is voor honderden of duizenden mensen, leveren voor maar één persoon? Hoe kun je een automatisch proces handmatig testen? Als het idee zo klein en eenvoudig wordt gemaakt dat er vandaag mee aan de slag kan worden gegaan, dan is men op de juiste weg.

Het werken op kleine schaal en op een simpele manier heeft talloze voordelen. Men kan snel aan de slag, veel leren en bewijs ophalen. Het belangrijkste voordeel is dat de pijn van het ontdekken van fouten in de aannames beperkt blijft. Vervolgens kan men bewijzen dat er daadwerkelijk een behoefte is, dat het idee technisch haalbaar is en financieel levensvatbaar, door de feedbackloops te doorlopen. Hoe sneller je deze feedbackloops doorloopt, hoe dichter je bij de grootschalige visie komt.

Uiteindelijk wordt schaalgrootte en complexiteit weer toegevoegd aan het kleine, eenvoudige idee, maar nu gebaseerd op solide bewijs. Kortom, groot denken, maar klein beginnen.

Meer factoren van belang

Er zijn natuurlijk veel meer richtlijnen en principes die relevant zijn in het innovatieproces. Innovatie is een complex geheel van factoren en dynamieken. Hoewel deze vijf principes een solide startpunt vormen, is het belangrijk om open te staan voor verdere verkenning en aanpassing aan de specifieke behoeften en uitdagingen van elke organisatie.

Het gezamenlijk toepassen van bovengenoemde vijf principes kan dienen als een kompas voor organisaties die streven naar innovatie in een steeds veranderende wereld. “Door groot te denken en klein te beginnen en door innovatie te omarmen als een drijvende kracht voor verandering, kunnen organisaties echte impact realiseren en zich blijven aanpassen aan nieuwe uitdagingen en kansen”, besluiten de experts van SeederDeBoer.