Bestuurders worstelen met uitvoering duurzaamheid en MVO

23 mei 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Duurzaamheid en MVO behoren ook in 2024 tot de vijf belangrijkste strategische prioriteiten van bestuurders. Maar het daadwerkelijk realiseren van impact blijft een worsteling, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot.

Duurzaamheid en MVO zijn in het jaarlijkse Strategie Trendsonderzoek van Berenschot wederom een plek geklommen, van de vijfde naar de vierde positie. Alleen het werven van talent, digitalisering en innovatie staan dit jaar nog hoger op de prioriteitenlijst van bestuurders.

“Duurzaamheid heeft een grote strategische impact; dit is in lijn met maatschappelijke verwachtingen en wetgeving. Daarnaast biedt duurzaamheid ook strategische voordelen, denk aan langetermijnsucces en een goede concurrentiepositie”, zegt Christian Slob van Berenschot.

Bestuurders worstelen met uitvoering duurzaamheid en ESG

Bron: Berenschot

De onderzoekers constateren dat duurzaamheid en MVO in de boardroom ook steeds breder worden ingestoken, in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties en de toenemende aandacht voor ESG (environmental, social en governance).

“Het dringt steeds meer door dat duurzaamheid niet alleen gaat over uitstoot en energieverbruik, maar dat ook gelijke behandeling van werknemers en de bedrijfscultuur relevante onderdelen zijn”, zegt Slob.

De groei in aandacht en reikwijdte heeft veel te maken met de komst van de aanstaande Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), zo stelt het onderzoek. De CSRD verplicht beursgenoteerde en grote bedrijven in de Europese Unie te rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen.

Naar schatting zijn er na inwerkingtreding 50.000 bedrijven die binnen de scope van de CSRD vallen, waarvan zo’n 1.000 Nederlandse ondernemingen.

Van strategie naar executie

Zoals wel vaker, blijkt de weg van de boardroom naar de rest van de organisatie echter niet rechttoe-rechtaan. Veel bestuurders laten Berenschot weten dat ze worstelen met het verwezenlijken van hun duurzaamheidsstrategieën.

Bestuurders worstelen met uitvoering duurzaamheid en ESG

Bron: Berenschot

Van alle bedrijven die aangeven invulling te geven aan duurzaamheid, meldt 71% beleid en/of doelstellingen te hebben op dit gebied. Slechts de helft hiervan weet dit echter door te zetten naar duurzamere producten, diensten of productiemethodes.

In een aantal cruciale sectoren voor de verduurzaming van Nederland is het percentage bedrijven dat duurzaamheidsbeleid uitvoert zelfs gekrompen. In de bouwsector gaat het om ruim een kwart (27%) minder bedrijven dan in 2022. En het aantal logistiek dienstverleners dat duurzame diensten levert is met 5% afgenomen, terwijl het aantal bedrijven in deze sector dat aangeeft met beleidsvorming bezig te zijn juist met 24% is gestegen.

“Met andere woorden, er is meer beleid, maar de uitvoer blijft achter”, legt Slob zijn vinger op de zere plek.

Bestuurders worstelen met uitvoering duurzaamheid en ESG

Bron: Berenschot

Veel bestuurders constateren dit zelf ook. Bijvoorbeeld op het gebied van de CSRD. “85% van de bedrijven geeft aan hulp nodig te hebben bij de implementatie van CSRD-wetgeving”, schrijven de onderzoekers. “Dit betreft het opstellen van doelstellingen, het verzamelen van data en het voorbereiden op de audit.”

Hulp is nodig op zowel strategisch als operationeel niveau. CSRD-compliant worden brengt een flinke werklast met zich mee, waardoor bedrijven de nodige ondersteuning kunnen gebruiken in de bedrijfsvoering. Op strategisch niveau hebben ze juist behoefte aan expertise: de CSRD is nieuw, en het integreren van inzichten in de besluitvormingscyclus en het beleid is een notoir complexe opgave.

Werk aan de winkel

Er is dan ook veel werk aan de winkel voor Chief Sustainability Officers en andere bestuurders. Want, zo stelt Berenschot, het hebben van beleid en doelstellingen op zich is niet langer genoeg om het verschil te maken. “Bedrijven kunnen alleen nog onderscheiden in de uitvoer”, sluit Slob af.

Voor de studie ondervroeg Berenschot meer dan 450 bestuurders van bedrijven in uiteenlopen sectoren.