Interview met oprichters adviesbureau De Kleine Consultant

16 juni 2010 Consultancy.nl

Wat voor Marieke Ebbing (23, Bedrijfseconomie) en Jacqueline van den Ende (25, International Economics & Business) aanvankelijk begon als een brainstormsessie, mondde in no time uit tot een eigen adviesbureau, genaamd De Kleine Consultant. Op dit moment zijn er ongeveer 40 studenten werkzaam en zijn er zeven projecten in volle gang.

Wat is De Kleine Consultant? 
Marieke: De Kleine Consultant is een non profit strategy consultant, gerund door studenten. Wij voorzien diverse organisaties, die zelf niet de financiële middelen hebben om een grote consultant in te schakelen, van strategisch advies. We werken met allerlei bedrijven; van ruimtevaart tot bioscopen en alles daar tussen in.  

Jacqueline: Daarnaast bevordert De Kleine Consultant ook de ontwikkeling van studenten door ze actief kennis te laten maken met strategy consulting. Veel studenten vinden consulting interessant en dit is een goede manier om jezelf verder te ontwikkelen in deze branche en concrete praktijkervaring op te doen.  

Hoe is De Kleine Consultant ontstaan? 
Marieke: Jacqueline en ik liepen allebei tegen het idee van een non profit studenten consultant aan en we beseft en dat er nog helemaal niks bestond op dit gebied. Na enkele brainstormsessies besloten we samen een businessplan te schrijven en er voor te gaan. 

Jacqueline: Dit businessplan hebben we vervolgens tijdens business-courses gepitcht en zodoende was Quintel Strategy Consulting enthousiast geworden om ons te begeleiden tijdens projecten. Deze consultants voorzien onze studenten van intensieve coaching en trainingen, waardoor we kunnen blijven groeien.  

Marieke: Het is echt heel snel gegaan. Eind 2008 waren we nog aan het brainstormen en vanaf begin 2009 schreven we al sollicitaties uit. Ik denk dat de sterkte is geweest dat Jacqueline en ik altijd heel open zijn geweest over onze plannen naar andere mensen. Daardoor ontstond er een sneeuwbaleffect van enthousiasme. We groeien enorm snel, zo zijn we naast Amsterdam nu ook actief in Delft en Utrecht. 

Hoe gaat De Kleine Consultant te werk? 
Jacqueline: Er werken gemiddeld 3 tot 5 studenten aan een project dat ongeveer 6 a 10 weken in beslag neemt. Deze studenten worden intensief gecoacht door senior consultants van Quintel en zij ondersteunen de studenten gedurende het project. Ze geven je heel gerichte feedback naar aanleiding van het betreffende project waar je op dat moment aan werkt. Daarnaast zijn er wekelijkse trainingen waarbij je alle kneepjes van strategy consulting leert. Hierbij werk je aan interviewtechnieken, issue trees, je Excel vaardigheden, etcetera.  

Marieke: We gaan natuurlijk als een echte strategy consultant te werk, daarom is het ook logisch dat probleemstructurering, interviews en dataonderzoek gewoon onderdeel zijn van je werkzaamheden. Wel proberen we studenten met diverse achtergronden aan een project te laten werken, zodat je niet alleen de tools aangereikt krijgt om op verschillende manieren naar bedrijven en problemen te kijken, maar ook dat je onderling veel van de samenwerking met elkaar leert.

Kan elke student zich aanmelden voor De Kleine Consultant of zijn jullie op zoek naar studenten met een bepaald profiel? 
Marieke: De studieachtergrond is niet heel belangrijk, we proberen juist alle disciplines en studierichtingen vertegenwoordigd te hebben in ons team. 

Jacqueline: Doordat allerlei disciplines vertegenwoordigd zijn, merk je ook dat mensen heel erg verschillend tegen een probleem aan kunnen kijken. Dat maakt het samenwerken enorm leuk en leidt tot nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.  

Marieke: Daarnaast is het wel echt een vereiste dat je minimaal 120 ects behaald hebt tijdens je studie. Bestuurs- of commissie ervaring is niet noodzakelijk, maar wel een pre. We zijn tenslotte wel op zoek naar mensen die wat bagage hebben en stevig in hun schoenen staan.  

Jacqueline: En natuurlijk die mooie combinatie van analytisch denken en toch een teamworker zijn.  

Hoe gaat de aanmeldingsprocedure bij De Kleine Consultant in zijn werk? 
Marieke: Naast het feit dat je dus minimaal een aantal studiepunten gehaald moet hebben, testen we je geschiktheid aan de hand van een aantal punten. We nemen natuurlijk interviews af, maar er wordt ook gekeken naar je competenties. We zijn toch op zoek naar gemotiveerde studenten die passen in een jonge organisatie.  

Wat zijn de doelen van De Kleine Consultant voor komende jaren? 
Jacqueline: Aangezien we beiden in de eindfase van onze studie zitten zullen wij uiteindelijk een stapje terug doen. Wel hebben we onszelf een scherp doel gesteld dat De Kleine Consultant binnen 5 a 8 jaar in alle studentensteden actief moet zijn.  

Marieke: We streven naar een nationaal bestuur dat de landelijke samenwerking coordineert. Op dit moment zijn we daar al heel concreet mee bezig door maandelijkse overleggen tussen de voorzitt ers van de steden waar De Kleine Consultant nu gevestigd is en we hopen dit zo snel mogelijk uit te breiden.  

Jacqueline: Toch willen we per vestiging niet meer dan uit ongeveer 20 werknemers bestaan. Zo kunnen we een platte organisatie blijven waarin veel eigen initiatief en ondernemerschap mogelijk blijft.  

Waarom is De Kleine Consultant dé ideale manier om actief te zijn naast je studie? 
Jacqueline: Ik denk dat we ons op verschillende vlakken onderscheiden ten opzichte van andere bijbaantjes of nevenactiviteiten. Onze projecten zijn inhoudelijk echt uitdagend, elke keer is het weer een unieke organisatie met een probleem dat je moet oplossen. Omdat het zo’n jonge organisatie is, ben je zelf de organisatie. We zijn klein en eigen initiatief wordt echt toegejuicht, dus je kunt heel ondernemend zijn binnen de organisatie. Tenslotte is de intensieve begeleiding en training die je ontvangt vanuit een gerenommeerd consultancy kantoor als Quintel natuurlijk een unieke manier om je vaardigheden verder te ontplooien.  

Marieke: Je hoeft ook niet per se strategy consultant te worden als je naast je studie actief bent bij De Kleine Consultant. Je leert op een strategische manier naar een probleem te kijken en dit op te lossen. Dat komt in je gehele carriere altijd van pas. 

Jacqueline: Daarnaast is het ook een gezellige organisatie. Zo gaan we met z’n allen vaak een weekendje weg, borrelen we samen en worden er allerlei sociale activiteiten georganiseerd.

Wat is jullie droombaan? 
Marieke: Op dit moment ligt het bij mij voor de hand om bij een strategy consultant of een multinational te starten om de nodige ervaring op te doen. Mijn droom is toch wel in Afrika te eindigen en daar op het gebied van Micro Finance het nodige bij te dragen. Een eigen bedrijf klinkt erg aantrekkelijk, ik heb nu gezien hoe mooi het is om te durven, te doen en in jezelf te geloven. Daar bereik je ontzettend veel mee.  

Jacqueline: Ik ben net zoals Marieke echt gegrepen door het ondernemerschap. Na mijn studie zou ik ook het liefst zo snel mogelijk willen beginnen als ondernemer, het feit dat het ‘jouw kindje’ is dat geboren wordt, z’n eerste stapjes zet en uiteindelijk heel succesvol functioneert, is echt een heel bijzonder proces. Later zou ik ook graag in start-up bedrijven betrokken willen blijven. Een idee vanaf de grond opbouwen, succesvol maken en vervolgens weer iets nieuws opzett en lijkt me een enorme uitdaging.  

Nieuws

Meer nieuws over