Arcadis stapt in alliantie voor ontwikkeling van kerncentrales

27 mei 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Arcadis is een samenwerkingsverband gestart met het Noorse energie-adviesbedrijf DNV en de Belgische kernenergiespecialist Nuclear-21. 

Begin jaren 70 ontstond in Nederland een grootschalige anti-kernenergiebeweging. Ons land telde toen één kerncentrale in het Gelderse Dodewaard, die in 1969 in gebruik werd genomen. Ondanks de inspanningen van de beweging, opende in 1973 een tweede centrale in het Zeeuwse Borssele.

In de jaren 80 besloot onze regering – voornamelijk door felle protesten – om de centrale in Dodewaard op termijn te sluiten. Uiteindelijk ging deze op 26 maart 1997 definitief dicht. De centrale in Borssele was in de jaren 80 ook doelwit van de anti-kernenergiebeweging, maar tevergeefs: vandaag de dag is de centrale nog steeds in bedrijf. 

Arcadis stapt in alliantie voor ontwikkeling van kerncentrales

De kerncentrale in Borssele is de enige actieve in ons land

Vanaf eind jaren 90 namen de activiteiten van de anti-kernenergiebeweging af. Toch heeft de beweging de decennia daarna best wat invloed gehad op het beleid: zeker tot 2015 was kernenergie volgens veel Nederlandse politieke partijen geen serieuze optie. De klimaatcrisis heeft daar echter verandering in gebracht. 

Veranderend sentiment

Om de afspraken uit het Parijse klimaatakkoord te realiseren, moet Nederland in 2050 zijn CO2-uitstoot met 100% hebben teruggedrongen (ten opzichte van het basisjaar 1990). Inmiddels denken steeds meer politici dat kerncentrales moeten worden ingezet om die doelstelling te verwezenlijken.

Zo nam de meerderheid van de Tweede Kamer recent een motie aan om niet twee, maar vier grote kerncentrales te gaan bouwen in ons land. De twee extra kerncentrales moeten in 2040 energie gaan leveren.

Kernenergie lijkt dus weer een belangrijke rol te gaan spelen in Nederland. Dat vormde voor Arcadis, DNV en Nuclear-21 aanleiding om hun krachten te bundelen. De driekoppige alliantie zal overheden en bedrijven gaan adviseren over het ontwikkelen van kerncentrales in Nederland.

En als de gelegenheid zich voordoet ook elders. De centrale in Borssele voorziet in circa 3% van ons totale energieverbruik. In veel andere Europese landen ligt het percentage door kerncentrales opgewekte energie stukken hoger. Zo is in Europa momenteel ruim een vijfde (22%) van de opgewekte elektrische energie afkomstig van kerncentrales. Er is dus best wel wat vraag naar. 

Taakverdeling

De alliantie kent een duidelijke taakverdeling. Zo richt DNV zich op de technische integratie van kernenergie en de positionering ervan in de energiemarkt, terwijl Nuclear-21 zich hoofzakelijk focust op de wet- en regelgeving en de technologie achter kernenergie.

Arcadis richt zich op zijn beurt op de ingenieurs- en procesbegeleidingsaspecten. In Nederland heeft Arcadis veel ervaring met kernenergie. Zo heeft het bedrijf onder andere diensten geleverd aan de kerncentrale in Borssele.

Kleine reactoren

Het ingenieurs- en adviesbureau laat in een officiële verklaring weten veel vertrouwen te hebben in de groeipotentie van de markt voor kleine reactoren. Dat zijn reactoren die betrekkelijk snel en goedkoop op locatie kunnen worden ontwikkeld.

Lees ook: Concurrentiepositie energie-intensieve industrie onder druk.

Kleine reactoren zijn met name interessant voor de zware industrie. Het verduurzamen van (onder andere) chemie- en staalbedrijven is een lastige opgave omdat deze organisaties enorm veel energie verbruiken. Kleine kernreactoren kunnen deze hoeveelheid – in tegenstelling tot bijvoorbeeld windmolens – gemakkelijker leveren.