Leusden saneert 9 FTE na Twynstra Gudde doorlichting

02 juli 2012 Consultancy.nl

De gemeenteraad van Leusden heeft ingestemd met het voorstel van het college om de komende jaren €540.000 te besparen op personeelskosten. Negen voltijdbanen (FTE) worden gesaneerd op het gemeentehuis. Het besluit is gebaseerd op een doorlichting van Twynstra Gudde.
 
Eind 2011 werd het adviesbureau ingehuurd om de effectiviteit en efficiency van het gemeentehuis te onderzoeken. Twynstra Gudde vergeleek de huidige personeelsbezetting met o.a. benchmarks en best practices. Het rapport, dat begin april 2012 werd uitgebracht, concludeerde dat de gemeente 5% kan besparen op beleidsmatige zaken en 10% op ondersteunende taken. Tegelijkertijd zou een mogelijke reorganisatie geen grote negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dientverlening naar burgers.
 
Kritiek op Twynstra Gudde rapport
Ondanks het besluit waren er tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie ook kritische geluiden te horen over het rapport van Twynstra Gudde. Zo zijn de benchmarks gebaseerd op ‘verouderde data’ – data van vergelijkbare gemeentes in 2008. Met name de VVD was hierover teleurgesteld: “Er is in de daaropvolgende jaren erg veel gebeurd en zijn er overal minder ambtenaren” aldus de fractievoorzitter tegen de LeusderKrant. Hij vervolgt: “Bovendien moeten we ons niet toetsen aan het gemiddelde maar ons vergelijken met de gemeentes die het beter doen''.

Nieuws