Leusden saneert mogelijk 9 FTE na Twynstra analyse

17 april 2012 Consultancy.nl

De gemeente Leusden kan meer dan vijf ton besparen door ambtelijke organisatie te roerganiseren. Negen full time banen kunnen verdwijnen, wat een besparing zou opleveren van €540.000. Tegelijkertijd zal een mogelijke reorganisatie geen grote negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dientverlening naar burgers. Dat concludeert de college van burgemeester en wethouders van Leusden op basis van een doorliching van Twynstra Gudde.

Begin april presenteerde het adviesbureau het rapport dat op verzoek van B en W. is gemaakt over de bedrijfsvoering op het gemeentehuis. Het rapport en de conclusies zullen aan de orde komen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Te veel vergaderd
Een van de hoofdconclusies is dat de gemeente zakelijker moet gaan werken. Zo wordt er bijvoorbeeld opvallend veel vergaderd met grote groepen mensen. Daarnaast is er sprake van een 'informele, inhoudsgerichte organisatie', wardoor verschillende processen niet efficiënt worden uitgevoerd. In een reactie laat het college weten dat het op basis van deze bevinding de organisatie gaat aanpassen: “We gaan de organisatie aanpassen en met een kleiner managementteam werken” aldus Annemieke Vermeulen, de burgemeester van Leusden.

Ook ‘nee’ zeggen tegen burgers
De gemeente Leusden probeert momenteel om alle vragen van burgers te beantwoorden. Volgens de Twynstra Gudde adviseurs is dit in de toekomst niet wenselijk. Er zal, anders dan voorheen, naar de kosten gekeken worden die gemaakt moeten worden om tot een antwoord te komen. Het zal daarom in de toekomst niet vanzelfsprekend zijn dat er op alle vragen vanuit de raad en van burgers antwoord wordt gegeven.

Gedwongen ontslagen
Uit de analyse van de huidige situatie en een benchmark met overige gemeenten concluderen de consultants dat er 5% bespaard kan worden op beleidsmatige zaken en 10% op ondersteunende taken. Op deze manier zijn er minder arbeidsplaatsen nodig, in totaal 9 FTE. In een reactie laat burgemeester weten dat het waarschijnlijk niet zal lukken om 9 FTE te verminderen door natuurlijk verloop. “Gedwongen ontslagen kunnen mogelijk niet uitblijven” aldus Vermeulen.

Nieuws