Alares ontwikkelt visie op jeugdzorg voor 5 gemeenten

07 juli 2011 Consultancy.nl

De gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben Alares gezamenlijk gevraagd een visie en een plan van aanpak te ontwikkelen voor de aanstaande transitie van de jeugdzorg.
 
Jeugdzorg
Het kabinet heeft vorig jaar besloten dat de zorg voor de jeugd de komende jaren volledig zal worden overgedragen van de provincies naar de gemeenten. Dit is een ingrijpende operatie die voortkomt uit ontevredenheid over het functioneren van de jeugdzorg op dit moment en de noodzaak om dit efficiënter te organiseren. Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor bijna voor de gehele zorg voor jeugd; een breed scala aan vraagstukken rond opvoeden, opgroeien, gezondheid en veiligheid.
 
Visie en Plan van Aanpak
Van gemeenten wordt verwacht dat ze clienten kunnen voorzien van betere hulpverlening. Maar moet dit altijd institutionele zorg zijn, of kun je ook een sociaal vangnet inschakelen? Wie voert de regie op deze processen? En wie bewaakt de beschikbare budgetten? Onder meer deze vragen worden onderdeel van de visie en het plan van aanpak. Ook gaat het adviesbureau uit Den Haag kijken naar mogelijkheden voor procesvernieuwing en de toepassing van technologische innovatie.
 
Uitgebreide ervaring in jeugdzorg
Alares heeft heeft uitgebreide ervaring met bestuurlijke vernieuwing en innovatie in de sector jeugd. Zo ondersteunde Alares recent provincies, gemeenten en GGD-en bij de invoering van Digitale Dossiers in de Jeugdgezondheidszorg en het ministerie van Jeugd en Gezin over ketensamenwerking en informatievoorziening binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Bovendien is het adviesbureau initiatiefnemer van ‘Jeugdzorg2.0’, een werkgroep die zich inzet voor vernieuwing in de sector Jeugdzorg.

Nieuws