First Dutch: Hoge buffer beinvloedt fusies en overnames

26 november 2011 Consultancy.nl

Banken hebben tot eind juni 2012 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kapitaaleis van 9%. Dit kan grote gevolgen hebben voor banken, temeer daar analisten eerder uitgingen van een kapitaaleis van 6% à 7%. Voor de Nederlandse overnamemarkt in het middensegment zal het ophogen van de kapitaalbuffer ook niet zonder gevolgen blijven.

De afgelopen maanden is er veel onduidelijkheid ontstaan over de bereidheid van banken in het verstrekken van overnamefinanciering door tegengestelde berichtgeving. Eind juli werd gemeld dat banken vechten om overnames, in augustus dat zij abrupt de geldkraan dichtdraaien. Wij ervaren het eerste. In een recente overnamedeal vielen de banken over elkaar heen. Niet alleen de grootbanken, maar ook de kleinere vermogensbanken mengen zich in de strijd om overnamefinanciering. Ondanks de grote belangstelling en een duidelijk positief effect op de overnamemarkt in het middensegment, betekent het niet dat de markt terug is op het oude niveau. De ervaring leert dat een gecommitteerde offerte van de bank vaak niet zo bindend is als het woord veronderstelt, waardoor een transactie in de eindfase toch nog kan stranden.

Verklaringen kunnen gezocht worden in de ondernemingswaarde, banken zijn terughoudend in het grote segment maar zijn daardoor misschien juist actiever op de mkb-markt. Daarnaast is er een trend zichtbaar dat banken koste wat kost hun klanten willen behouden. Daardoor wint de huisbank vaak de concurrentiestrijd van de rest omdat zij de meest aantrekkelijke voorwaarden schept. Het behouden van een klant in de vermogenssfeer gaat derhalve voor de bank extra meewegen in de overweging voor het verstrekken van overnamefinanciering.

Kleinere bedrijven kunnen leningen afsluiten tegen slechts 275 à 350 basispunten boven op het variabele euribor-tarief. De praktijk laat zien dat banken om hun concurrenten af te troeven zelfs nog lager kunnen gaan, tot wel 200 basispunten.Dit kan ertoe leiden dat voor transacties van €10 miljoen à €20 miljoen in financiering aangetrokken kan worden van ruim driemaal EBITDA.

Nu de kapitaaleis is bijgesteld heeft dit uiteraard invloed op de overnamemarkt. Banken zullen voorzichtiger zijn in het verstrekken van leningen, temeer daar de eerder verwachte kapitaaleis 6% à 7% bedroeg. In Nederland zal het zo’n vaart niet lopen, de Nederlandse grootbanken zoals ABN Amro, Rabobank en ING voldoen momenteel al aan deze eis. Dit betekent dat met name de grote transacties waarvoor een consortium van banken nodig is het hardst getroffen zullen worden. Voor het mkb kan dit de huidige positieve ontwikkeling versterken, omdat de financiering van grote overnames lastiger wordt houden banken mogelijk ruimte over voor financiering in het mkb-segment.

Een artikel van Reinier Franken, adviseur bij corporate finance adviesbureau First Dutch.

Nieuws

Meer nieuws over