SeederDeBoer helpt Amphia met ERP implementatie

11 maart 2009 Consultancy.nl

Het Amphia Ziekenhuis heeft SeederDeBoer ingehuurd om te ondersteunen bij een groot transformatieproject. Het ziekenhuis wil de manier van werken binnen de organisatie veranderen van ‘afdelingsgericht’ naar ‘procesgericht’. Om de verandering te bewerkstellingen worden bedrijfsprocessen aangepast en wordt een nieuw ondersteunend ERP pakket in gebruik genomen. SeederDeBoer wordt verantwoordelijk voor het implementatieteam, dat bestaat uit medewerkers van het ziekenhuis en consultants van het adviesbureau.
 
Van afdelingsgericht naar procesgericht
Het Amphia Ziekenhuis heeft gekozen voor de verandering om de focus te verleggen van afdelingsgericht werken naar procesgericht werken en het integraal denken en handelen te bevorderen. Het afgesproken resultaat en de gezamenlijke weg ernaartoe staat in de nieuwe manier van werken centraal. Dit heeft een positieve uitwerking op de doorlooptijden, efficiëntie en flexibiliteit van het ziekenhuis. “De manier waarop de processen zijn ingericht sluit bovendien beter aan bij het primaire proces en de dynamiek waar Nederlandse ziekenhuizen tegenwoordig aan onderhevig zijn. Denk aan veranderingen in wet- en regelgeving en de komst van het Elektronisch Patiëntendossier” aldus het ziekenhuis.
 
Opdrachtbeschrijving SeederDeBoer
SeederDeBoer is gevraagd om de complexe en ingrijpende verandering in goede banen te leiden. Twee doelstellingen staan centraal: Het opleveren van een werkend ERP-systeem en een goede inbedding van het systeem in de organisatie. Het adviesbureau gaat het implementatieteam leiden en levert daarnaast gedurende het project verschillende consultants.

Nieuws