Amphia Ziekenhuis vol lof over SeederDeBoer

19 januari 2010 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sinds het begin van dit jaar werkt het Amphia Ziekenhuis met nieuwe bedrijfsprocessen en een nieuw ERP pakket. Het pakket, genaamd CareCTRL, ondersteunt een aantal cruciale bedrijfsprocessen waaronder Inkoop, Goederenlogistiek, Personeel & Organisatie en Financiën & Control. In een persbericht laat het ziekenhuis weten dat de implementatie van CareCTRL, dat werd begeleid door organisatieadviesbureau SeederDeBoer, uitermate succesvol is verlopen.
 
Optimalisatie van bedrijfsvoering
In het eerste kwartaal van 2009 heeft het Amphia Ziekenhuis besloten haar bedrijfsvoering te optimaliseren en onder te brengen in een ERP-systeem. Organisatieadviesbureau SeederDeBoer is gevraagd deze complexe en ingrijpende verandering in goede banen te leiden en het implementatieteam te leiden. Twee doelstellingen stonden in dit traject centraal: Het opleveren van een werkend ERP-systeem en een goede inbedding van het systeem in de organisatie.
 
Na een intensieve fase van herontwerp (Q2 en Q3 2009) en de implementatiefase (Q4 2009) zijn begin januari de nieuwe bedrijfsprocessen in werking getreden en is het ondersteunende ERP-systeem in gebruik genomen.
 
Project een groot succes
Het Amphia Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat binnen 8 maanden een nieuw ERP pakket heeft geïmplementeerd” aldus het ziekenhuis. “Een grote prestatie, gezien de vuistregel dat 70% van dit soort veranderingen mislukt (MITSloan). Onder begeleiding van organisatieadviesbureau SeederDeBoer is het project binnen de gestelde randvoorwaarden (tijd, geld, scope) en naar tevredenheid van de medewerkers opgeleverd” vervolgt het persbericht.
 
SeederDeBoer
De opdrachtgever is vol lof over het adviesbureau: “Onder bezielende leiding van SeederDeBoer is het implementatieteam voortvarend van start gegaan. Naar het einde toe zijn er steeds meer mensen aan het project toegewezen waardoor de druk op het going concern begon te groeien. Prachtig om te zien hoe enthousiast mensen werden en daar ook energie uit konden putten om bergen extra werk te verzetten. Chapeau!! Het systeem draait, rest nog het fine-tunen ervan” aldus Corné Pijpers, Sectormanager Keten van het Amphia Ziekenhuis.