Vrijwel iedere bestuurder erkent belang van generatieve AI

14 augustus 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Wereldwijd onderschrijft de overgrote meerderheid van de bestuurders het belang van generatieve AI. Dat blijkt uit onderzoek van Capgemini.

Voor zijn studie nam het IT-adviesbureau een enquête af onder leidinggevenden van meer dan 1.000 uiteenlopende organisaties uit verschillende landen in Noord-Amerika, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio – waaronder Nederland.

Uit de survey blijkt dat maar liefst 96% van de bestuurders het belang onderkent van generatieve AI – een vorm van kunstmatige intelligentie die in staat is tot het creëren van onder meer teksten en afbeeldingen aan de hand van gebruikersinput. ChatGPT is het bekendste voorbeeld van generatieve AI.

Vrijwel iedere bestuurder erkent belang van generatieve AI

In de hightechsector onderschrijft 100% van de bestuurders het belang van generatieve AI. In zowel de financiële sector als de farmaceutische industrie gaat het om 98% van de bestuurders. Daarachter volgen de industriële maaksector (97%) en de telecombranche (95%).

Pat Geraghty, CEO van GuideWell en respondent van de studie, herkent zich in de onderzoeksresultaten. “Binnen elke bestuursvergadering hebben we dit jaar over generatieve AI gesproken. We willen als organisatie zo goed mogelijk bepalen waar we naartoe gaan. Alleen dan kan je voorop blijven lopen.”

“Generatieve AI is een transformationele kracht voor innovatie in organisaties”, aldus Franck Greverie van Capgemini. “Een kracht die sectorspecifieke ‘use cases’ versnelt en daarbij veel waarde creëert. Het is geen verrassing dat de technologie veel aandacht krijgt van vrijwel elke grote organisatie.”

Vrijwel iedere bestuurder erkent belang van generatieve AI

Gevaar op de loer

Dat generatieve AI onder zulke grote belangbestelling staat van het internationale bedrijfsleven komt niet alleen doordat de technologie veel voordelen met zich meebrengt. Er kleven ook een hoop risico’s aan generatieve AI. En daar maken veel werknemers zich zorgen over – waaronder ook veel Nederlanders, bleek recent uit een ander onderzoek.

De technologie kan een disruptieve uitwerking hebben op bestaande bedrijfsmodellen, wat organisaties flinke schade kan toebrengen, met alle gevolgen van dien, zoals grote ontslagrondes (denk aan het opheffen van afdelingen) en in uiterste gevallen zelfs faillissementen. Ook wordt generatieve AI gezien als een bedreiging voor sommige volledige beroepsgroepen.

“Generatieve AI kan verschillende voordelen bieden voor zowel bedrijven als werknemers”, zegt Greverie. “Maar organisaties moeten zich tijdens het opschalen van de technologie wel realiseren dat een mensgerichte aanpak hierbij cruciaal is. Alleen dan ontstaat voldoende vertrouwen binnen de organisatie ten aanzien van generatieve AI.”

Vrijwel iedere bestuurder erkent belang van generatieve AI

Stand van zaken

Capgemini zocht ook uit hoe ver organisaties op dit moment zijn met het implementeren van de technologie. De meerderheid (53%) is recent gestart met het ontdekken van de potentie van generatieve AI, 41% is begonnen met pilots, terwijl 6% de technologie al heeft uitgerold binnen één of meerdere afdelingen.

De verschillende tussen sectoren zijn groot, waarbij de highsector wederom vooroploopt. 68% van de organisaties binnen de branche is reeds gestart met pilots, 18% heeft generatieve AI al in delen van de bedrijfsvoering geïmplementeerd, en 14% is recentelijk begonnen met het experimenteren rondom de technologie.

De industriële maaksector loopt op dit vlak het meest achter. Geen enkele organisatie binnen de sector heeft generatieve AI reeds uitgerold binnen één of meerdere afdelingen. Binnen de energie-, ruimtevaart- en defensiesector gaat het om 3% van de organisaties, bij de telecombranche om 4%.