Wonen, zorg en welzijn voor ouderen: Verhalen uit de praktijk

04 juli 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Adviesgroep Zorg van TwynstraGudde heeft de nieuwste editie van zijn magazine uitgebracht, gewijd aan effectieve samenwerkingen in de sectoren wonen, zorg en welzijn. Tal van waardevolle inzichten en best practices komen aan bod, ter bevordering van effectieve samenwerkingsverbanden in de (ouderen)zorg. Diverse experts evenals ouderen zelf delen hun ervaringen en visie, waaronder ook enkele adviseurs van TwynstraGudde.

In de huidige zorgmarkt spelen uiteenlopende prangende vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de stijgende zorgvraag, de toenemende druk op de betaalbaarheid, de behoefte aan kwalitatieve zorg op maat, digitale ontwikkelingen en meer.

Deze veelal complexe uitdagingen zijn nauw met elkaar vervlochten. Zo is de vergrijzing de belangrijkste oorzaak voor de stijgende zorgvraag, die de druk op de betaalbaarheid weer doet oplopen. En anderzijds biedt digitalisering juist weer een mogelijkheid om de druk op de zorg te verlichten.

Wonen, zorg en welzijn voor ouderen | Verhalen uit de praktijk

In lijn hiermee vereisen al deze uitdagingen dan ook een gezamenlijke aanpak, evenals effectieve samenwerking tussen verschillende stakeholders in de sectoren wonen, zorg en welzijn.

Het nieuwe magazine van de Adviesgroep Zorg van TwynstraGudde staat vol met actuele praktijkvoorbeelden, die inspiratie bieden om tot succesvolle samenwerkingsinitiatieven in met name de ouderenzorg te komen. Deze pragmatische cases illustreren hoe effectieve samenwerking kan leiden tot betere zorgresultaten, hogere efficiëntie en een verbeterde kwaliteit van leven voor ouderen.

In het magazine belichten diverse professionals de belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken in de ouderenzorg. Ook spraken TwynstraGudde-professionals zelf met ouderen over hun ervaringen.

Onderwerpen die in het magazine aan bod komen zijn onder andere: innovatieve zorgmodellen voor ouderen, integrale samenwerking tussen zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties, technologische oplossingen in de ouderenzorg, zorg op maat en persoonsgerichte benaderingen, arbeidsmarktuitdagingen en personeelstekorten, financiële duurzaamheid en betaalbaarheid van zorg.

Een overzicht van de experts die aan het woord komen:

Simone Swartjes, senior adviseur Zorg, TwynstraGudde
Ernst Brandsen, adviseur Zorg, TwynstraGudde
Marion van Hees, voorzitter van de Katholieke Bond Ouderen (KBO) voor de regio Amersfoort-Nijkerk
Erwin Uil, partner binnen de adviesgroep Ruimte, Wonen en Economie bij TwynstraGudde.
Monique Boeijen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium in Assen
Gea Veldmeijer, programmaleider en programmaregisseur Wonen, Welzijn en Zorg bij woningcorporatie Mijn Buurt Assen
Ronald Leushuis, bestuurder bij woningcorporatie Talis en ambassadeur van de Taskforce Wonen & Zorg, regio Arnhem-Nijmegen
Wouter Dreimüller, senior adviseur vastgoedmanagement, TwynstraGudde
Susan Korthagen, programmamanager ‘Rotterdam, Ouder en Wijzer’, gemeente Rotterdam
Gea Sijpkes, directeur bij Humanitas Deventer
Cees Hesse, voorzitter van Stichting Onderdak Vledder en oud-voorzitter van de vereniging Dorpsbelang Vledder, initiatiefnemer van woonzorgcentrum De Borgstee
Aniek Janssen, principal adviseur Leadership and change, TwynstraGudde
Jasper Oudshoorn, adviseur Zorg, TwynstraGudde
Roxana Asmus, algemeen directeur van Incluzio, een landelijke organisatie voor thuisdiensten, welzijn, wijkteams en zorg op afstand
Rudy Kor, oud-partner van TwynstraGudde, sinds december 2019 werkzaam als schrijver en als zelfstandig organisatieadviseur