Jongeren ervaren meer werkdruk dan oudere collega’s

17 augustus 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse jongeren ervaren gemiddeld genomen meer werkdruk dan hun oudere collega’s, zo blijkt uit onderzoek van PwC. En dat is opvallend, want ze werken gemiddeld juist minder uren.

Voor zijn studie hield PwC een enquête onder bijna 54.000 werknemers over de hele wereld, waaronder 1.600 in Nederland. Leden van Generatie Z (18-26 jaar oud) en Millennials (27-42 jaar oud) blijken meer druk op de werkvloer te ervaren dan hun oudere collega’s. 

Zo ervoer 33% van de Nederlandse werknemers behorend tot Generatie Z en 37% van de Millennials de afgelopen twaalf maanden een te hoge werkdruk. Voor leden van Generatie X (43-57 jaar oud) en de babyboomers (58-77 jaar oud) gaat het respectievelijk om 29% en 22%.

Werkdrukbeleving naar leeftijdscategorie

De resultaten zijn opvallend, aangezien jongere werknemers in Nederland gemiddeld genomen minder uren werken dan oudere generaties. Uit eerder onderzoek van CPB kwam naar voren dat de generatie van 25-34 jaar de afgelopen jaren minder is gaan werken, waarmee ze nu grofweg evenveel uren werken als als de groep van 55-64 jaar.

Onder vrouwen liggen de verschillen iets anders, maar wat daar opvalt is dat zelfs de meest hardwerkende generaties gemiddeld genomen niet meer dan rond de 30 uur per week werken. Ons land staat bekend om de hoge mate van parttime werk.

Jongeren ervaren meer werkdruk dan oudere collega’s

Raymond Welmers, als partner bij PwC gespecialiseerd in HR-vraagstukken, ziet de krappe arbeidsmarkt als een van de belangrijkste oorzaken voor de stress onder jongeren. “De krapte op de arbeidsmarkt begint pijn te doen en jonge generaties geven aan dat het niet vol te houden is. Dat is niet zomaar iets. Daarbij kun je bij mogelijke uitval door de huidige krapte het niet meteen opvangen.”

Dat vooral jongeren gebukt gaan onder de krapte is volgens Welmers mogelijk deels te verklaren doordat werkgevers te weinig rekening houden met hun specifieke behoeften. “Veel bedrijven gaan met jongeren om alsof ze 45 jaar zijn. Het feit dat oudere generaties tevreden zijn, is omdat werkgevers zich met een one-size-fits-all aanpak op die groep richten en onvoldoende differentiëren naar de verschillen.”

AI: bedreiging of kans?

Waar kunstmatige intelligentie (AI) vaak wordt gezien als bedreiging voor de werkgelegenheid, ziet Welmers hierin juist een mogelijke oplossing voor de jonge generaties. “Ik voorzie dat nieuwe technologie, zoals AI, een belangrijke rol kan spelen in het verlagen van de werkdruk. Gebruik de invloed van AI om het werk gemakkelijker te maken, de werkdruk te verlichten en daarmee tegelijkertijd mensen langer aan je te binden.”

Hoe stellen werknemers uit verschillende generaties zich op?

Lees ook: PwC: ‘Robots kunnen krapte op de arbeidsmarkt verlichten’

Ook op dit onderwerp toont de generatiekloof zich: de jongere generaties schatten de invloed van AI groter in dan hun oudere collega’s, zowel in positieve als negatieve zin. Welmers: “Jongeren zitten denk ik dichter op de ontwikkeling van AI. Zij zien wat voor invloed het kan hebben.” 

Weinig vertrouwen in de toekomst

Het feit dat jongeren de impact van innovatieve technologie groter inschatten dan hun oudere collega’s ligt mogelijk ook ten grondslag aan hun pessimisme ten aanzien van de toekomst van hun hun organisatie.

Bijna de helft van Generatie Z en een derde van de Millennials denkt dat hun organisatie over tien jaar verdwenen is, tenzij ze zich aanpast. Gen X denkt juist massaal dat hun organisatie er over tien jaar zeker nog is als deze op dezelfde weg doorgaat.

Het vertrouwen van werknemers in hun werkgever (per generatie)

“Jonge generaties hebben het aardig voor hun kiezen gekregen”, verklaart Welmers. “Die hebben redenen om te twijfelen aan het voortbestaan van organisaties, gezien alle onzekere omstandigheden die er nu zijn ten opzichte van vroeger.”

Don van der Steeg, Senior Manager Workforce Strategy bij PwC, vindt bovendien dat de jongeren “ook een punt hebben”, zo legt hij uit. “Als nieuwe technologie op grote schaal beschikbaar komt en je past je bedrijfsvoering daar niet op aan, komt er een moment dat je als bedrijf niet meetelt. Je kosten zijn dan te hoog en je producten of diensten zijn niet meer relevant.”

Jongeren behouden en binden

Veel van de jongere werknemers lijken niet van plan de mogelijke ondergang van hun organisatie af te wachten: bijna de helft van Generatie Z (47%) en ruim een derde van de Millennials (35%) overweegt serieus om het komende jaar een andere baan te zoeken. Wederom is het contrast met de oudere generaties groot: bij Generatie X’ers en babyboomers gaat het om respectievelijk 15% en 8%.

Hoe waarschijnlijk is het dat u de komende maanden de volgende acties neemt

Van der Steeg vindt dat organisaties zich veel meer moeten inspannen om medewerkers langer aan zich te binden. “Je moet met mensen meedenken en samen met hen leerpaden bedenken. Stap één is om duidelijk in kaart te brengen welke mensen je als organisatie nu en in de toekomst nodig hebt. Kijk dan goed naar wat deze mensen nodig hebben om ze te behouden en te binden. Dat is dus maatwerk.”

Welmers adviseert werkgevers om ook te kijken hoe andere organisaties dit aanpakken. “Je kunt kijken welke organisaties langer mensen aan zich weten te binden. De purpose van deze organisaties sluit mogelijk beter aan op de purpose van jongere generaties. Daarmee wil ik niet zeggen dat daar voor ieder bedrijf een bindende oplossing in zit, want ik besef dat het om maatwerk gaat. Maar er zijn altijd bepaalde elementen die organisaties van elkaar kunnen leren.”