Organisaties erkennen belang van continu verbeteren, maar handelen er minder naar

30 juni 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Negen op de tien organisaties zien continu verbeteren als een belangrijk wapen tegen de negatieve gevolgen van een mogelijke recessie, zo blijkt uit de eerste Nationale VerbeterBarometer van Bureau Tromp. Het toegekende belang komt echter minder sterk tot uiting in het budget en de kennis rond continu verbeteren.

In het bedrijfslandschap van de 21e eeuw wint continu verbeteren gestaag aan populariteit. De aloude reorganisatie sluit steeds minder goed aan op de nieuwe realiteit, waarin verandering aan de orde van de dag is.

Een continue verbeteraanpak gaat niet uit van een eenmalig verandertraject, maar – zoals de naam al zegt – een onophoudelijk proces. De methode wordt onderdeel van de dagelijkse manier van werken, die stapje voor stapje wordt geoptimaliseerd. Dit biedt meer wendbaarheid en veerkracht, zo is de gedachte.

Organisaties erkennen belang van continu verbeteren, maar handelen er onvoldoende naar

Maar liefst 91% van de instellingen en bedrijven in Nederland onderschrijft inmiddels deze gedachte, zo komt naar voren uit de Nationale VerbeterBarometer. Het door Bureau Tromp opgezette onderzoeksplatform brengt vanaf nu jaarlijks de actuele stand van zaken van de verbetercultuur binnen Nederland in kaart. Voor deze eerste editie stuurde Bureau Tromp een vragenlijst naar een kleine 11.000 contacten binnen de (semi-)overheid en het bedrijfsleven.

Organisaties die interne verbeterprojecten starten doen dan vooral om hun efficiëntie (33%) en klantwaarde (31%) te verhogen, of om hun kosten te verlagen (25%). Bij 75% van deze organisaties geldt continu verbeteren als een onlosmakelijk onderdeel van de organisatiestrategie. Tegelijk is bij slechts een derde (34%) sprake van een specifiek verbeterbudget.

Iets meer dan de helft van de Nederlandse organisaties (53%) beschikt niet over een eigen continu verbeter-team. 41% heeft dat wel, terwijl bij 6% het bestaan van zo’n team niet bekend is.

Ook het kennisniveau rond continu verbeteren blijft vaak nog achter. Bijna de helft (49%) van de organisaties scoort niet hoger dan gemiddeld. Bij 23% komt het kennisniveau uit op laag, bij 12% zelfs op zeer laag. Van een hoog en zeer hoog kennisniveau over continu verbeteren is sprake bij respectievelijk 9% en 8% van de organisaties.

Het gebrek aan kennis wordt met 21% ook gezien als een van de grootste knelpunten in het omarmen van continu verbeteren, vlak achter een gebrek aan discipline en draagvlak (22%) en vlak vóór een gebrek aan resources (20%).

Boudijn Driesen, managing partner Bureau Tromp, constateert dat continu verbeteren snel aan terrein wint, maar ziet nog veel ruimte voor verbetering in de implementatie. “Het is overduidelijk dat de meeste organisaties in Nederland het strategische belang van continu verbeteren inzien, maar dat dit belang in relatief weinig gevallen onderschreven wordt door vooraf toegekende budgetten. Ook valt op dat het kennisaspect rondom continu verbeteren niet hoog scoort.”