Arcadis ondersteunt circulaire ontmanteling van kantoor in Amsterdamse haven

19 juli 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Arcadis heeft een circulaire ontmantelingsaanpak bedacht voor de sloop van een kantoorgebouw dat moet wijken vanwege veiligheidsregels.

De energietransitie heeft soms onverwachte gevolgen. Zo moet in het Amsterdamse havengebied een relatief nieuw kantoorpand alweer worden gesloopt – niet bepaald duurzaam natuurlijk.

Het zit zo: door de energietransitie neemt de vraag naar waterstof en biobrandstoffen toe. Beide worden in het Amsterdamse havengebied steeds meer geproduceerd. Omdat dit de nodige risico’s met zich meebrengt, breidde Port of Amsterdam – het Amsterdamse havenbedrijf – de veiligheidszone binnen de haven uit. Daardoor valt het kantoorgebouw aan de Ruijgoordweg plots binnen de uitgebreide veiligheidszone en moet het worden gesloopt.

Arcadis ondersteunt circulaire ontmanteling van kantoor in Amsterdamse haven

Om de sloop toch zo duurzaam mogelijk te laten verlopen, wilde Port of Amsterdam inzetten op een circulaire ontmanteling. Hiervoor leent het pand zich bovendien extra goed, juist omdat het relatief nieuw en goed onderhouden is – daardoor zijn veel van de materialen nog goed te hergebruiken.

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis werd ingeschakeld voor het plan, procesbegeleiding en de selectie van de aannemer voor de circulaire ontmanteling.

Het ingenieurs- en adviesbureau startte met een inventarisatie van het gebouw, om op die manier de materialen in kaart te brengen en vast te stellen hoe deze kunnen worden hergebruikt. Daarbij is ook bekeken hoe kansrijk hergebruik is. Sommige materialen zijn bijvoorbeeld lastig los te maken. Deze materiaalinventarisatie vormde de basis voor de circulaire criteria van het gunningsproces.

Bouwbedrijf Lagemaat uit Amsterdam kwam na de selectieprocedure als winnaar uit de bus. In maart startte de bouwer met de voorbereidingen van de ontmanteling. Een deel van het materiaal zal worden hergebruikt in een ander pand. Tijdens het proces blijft Arcadis aan als projectmanager, waarbij het team ook toeziet op de borging van de circulaire ambities.

Zuinig omspringen met materialen

Cécile Cluitmans, algemeen directeur van Arcadis Nederland, ziet het project als een voorproefje op de toekomst van de bouwwereld. “Deze manier van werken vinden we nu nog bijzonder. Maar onze manier van werken gaat de komende tijd behoorlijk veranderen.”

“Bij nieuwe gebouwen denken we nu al na wat ermee te doen na de levensduur en van bestaande gebouwen gaan we steeds meer onderdelen opnieuw gebruiken in het kader van zuinig omspringen met de middelen die we hebben. De circulaire ontmanteling van het kantoorgebouw van Port of Amsterdam is een prachtig voorbeeld van deze nieuwe aanpak en we zijn er trots op dat we dit met alle partners samen zo hebben kunnen organiseren.”