Ecorys: Geen post op maandag leidt niet tot ontslagen

12 oktober 2012 Consultancy.nl

Eind vorig jaar maakte staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken) bekend dat hij van plan was om de postbezorging op maandag af te schaffen. Hij baseerde zijn aanbeveling op een rapport (‘Evaluatie van de Universele Postdienst’) van economisch adviesbureau Ecorys. In de daaropvolgende maanden uitte verschillende leden van de Tweede Kamer kritiek op het plan, zij waren onder meer bezorgd dat het zou leiden tot een grote ontslagronde bij postbedrijf PostNL.
 
Uit een vervolgstudie van Ecorys naar de werkgelegenheidseffecten komt naar voren dat de gevolgen zeer beperkt zijn. Vanwege het kleine postvolume op de maandag en het hoge verloop van postbezorgers kan de teruggang in werk worden opgevangen via natuurlijk verloop. Ook zijn de gevolgen op de arbeidsvoorwaarden van het zittende personeel ‘zeer beperkt’. Het enige knelpunt bestaat volgens de consultants uit medewerkers die niet op andere dagen kunnen werken, maar de omvang van deze groep is naar verwachting zeer klein.
 
Voor meer informatie zie het bericht: ‘Ecorys adviseert overheid: Geen post op maandag
 
Wetsvoorstel
Op basis van de twee onderzoeken van Ecorys is Bleker van plan om dit najaar een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen over het afschaffen van de postbezorging op maandag. Het is nog niet bekend wanneer het plan precies van kracht wordt.
 
Het plan van Bleker wordt overigens niet gesteund door alle politieke partijen. Volgens de SP kan PostNL beter kijken naar spreiding van de post. “Dinsdag, donderdag en zaterdag zijn nu voor veel postwerkers te druk” zegt Sharon Gesthuizen. “Nu al zitten mensen overspannen thuis, dat wordt alleen maar erger als je de maandag schrapt” vervolgt de SP kamerlid. Ook de PvdA reageerde afwijzend op het plan van Bleker.

Nieuws