Ecorys adviseert overheid: Geen post op maandag

16 december 2011 Consultancy.nl

Als het aan staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken) ligt, hoeft er voortaan geen post meer bezorgd te worden op maandagen. Hij wil het aantal verplichte bezorgdagen terugbrengen van 6 naar 5, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij baseert zijn aanbeveling op het rapport Evaluatie van de Universele Postdienst van economisch adviesbureau Ecorys. Het adviesbureau uit Rotterdam heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) de (financiële) houdbaarheid van de universele postdienst (UPD) onderzocht. Ecorys voerde de analyse uit in samenwerking met PostNL in de periode juni - november 2011.

Postmarkt onder grote druk
Uit de analyse van de historische gegevens van de universele postdienst (UPD) blijkt dat de UPD onder druk staat vanwege sterk dalende postvolumes. In de periode 2006-2010 is het UPD-volume met ongeveer 30% gedaald. De daling van volumes wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de voortschrijdende digitalisering in de maatschappij welke tot uitdrukking komt in elektronische substitutie en internet verkopen.

Maandag afschaffen om verdere stijging van prijs postzegels tegen te gaan
De staatssecretaris wil de verandering vastleggen in de wet op postbezorging. Nu zijn postbedrijven nog verplicht zes keer per week te bezorgen, maar dit zal worden teruggeschroefd naar vijf. Overigens wordt slechts circa 2 procent van de wekelijkse post op maandag bezorgd. Alleen als de prijs van postzegels sterk omhoog zou gaan kan PostNL post op maandag blijven bezorgen. Door de verplichting voor postbedrijf PostNL weg te nemen, wordt volgens Bleker voorkomen dat de postzegelprijs stijgt.

Download het rapport: Evaluatie van de Universele Postdienst

Totale besparingspotentieel van €40 miljoen
Naast het vervallen van de bezorging aan huishoudens op maandag adviseren de consultants verschillende verandering van het brievenbussennetwerk en van het postvestigingennetwerk. Beide maatregelen leveren een kostenbesparing op en hiermee een verbetering van het rendement van PostNL en minder noodzaak tot extra tariefsverhogingen. Het totale besparingspotentieel bedraagt €40 miljoen, waarvan de maandagbezorging meer dan 50% van het totale besparingspotentieel bedraagt.

Nieuws

Meer nieuws over