Martine Ferland (CEO Mercer): ‘De toekomst van werk verandert’

01 maart 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Martine Ferland, de CEO van Mercer, was recent in Nederland om haar visie te delen over de toekomst van werk. Haar belangrijkste tip voor werkgevers: radicaal anders gaan denken over werk. “Werkgevers moeten werknemers niet alleen beter ondersteunen op het gebied van scholing, maar ook bij mentale gezondheid en de werk-privébalans.”

Bij haar bezoek aan Nederland ging de global CEO van het HR-advieskantoor tijdens een ‘Breakfast Meeting’ in gesprek met Nederlandse marktleiders uit verschillende sectoren. Hoe kijken zij naar de toekomst van werk en wat doen ze om in deze krappe arbeidsmarkt hun werknemers te behouden?

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer het faciliteren van het totale welzijn van medewerkers, het stimuleren van inzetbaarheid en de leercultuur en het bevorderen van eerlijke en gelijke beloning.

Martine Ferland, Chief Executive Officer, Mercer

“In de Verenigde Staten zien we dat werknemers met lagere lonen zelf steeds meer gaan nadenken over hun levensomstandigheden en of deze eerlijk zijn”, trapte Ferland af. “Zo groeit de roep om een ‘living wage’. Voor werknemers met een hoger salaris speelt dat minder, zij hebben ruimte om meer na te denken over her- en bijscholing. Deze groep moet het gevoel hebben dat ze kunnen groeien en leren.”

In de groep ontstond discussie over de rol van de werkgever bij her- en bijscholing. De deelnemers waren het erover eens dat er een grote verandering gaande is op het gebied van ontwikkeling.

Werkgevers bepaalden eerst vaak hoe en waarin een werknemer zich kon ontwikkelen. Nu geven werkgevers hun werknemers steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor her- en bijscholing. Dit betekent niet dat de werkgever her- en bijscholing volledig bij de werknemer moet neerleggen, wel moet de werknemer weten wat er nodig is om de volgende stap te maken binnen de organisatie.

Een succesvol bedrijf is meer dan goede cijfers

Tijdens de pandemie kwam een grote groep werknemers plotseling zonder werk te zitten, terwijl andere mensen juist een langere periode hebben overgewerkt. Dit heeft ertoe geleid dat veel werknemers zijn gaan nadenken over wat zij belangrijk vinden in hun werk. Een overstap is vaak snel gemaakt, want in deze krappe arbeidsmarkt is er genoeg ruimte om te veranderen van baan.

Ferland: “Werknemers hebben het in de huidige omstandigheden voor het kiezen. We zien dat veel mensen willen werken voor een ‘goed’ bedrijf. Een hoge omzet is niet meer voldoende; een bedrijf is pas succesvol als het een maatschappelijk een bijdrage levert.”

“Meer mensen willen via hun werk een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het is voor werkgevers cruciaal om hierover na te denken. Niet alleen als zij in deze krappe arbeidsmarkt hun werknemers willen behouden, maar ook om gemotiveerde werknemers aan te trekken.”

Tegelijkertijd lopen in een post-pandemische wereld werk en privé steeds meer door elkaar, zo beaamde ook de groep aanwezigen. Dat leidt tot hogere verzuimcijfers en het vraagt om ander leiderschap. Geeft het management bijvoorbeeld zelf ook het juiste voorbeeld van een gezonde werk-privébalans?

“De oudere generatie is nog niet klaar voor de nieuwe generatie, die niet bang is om zich uit te spreken en de mentale gezondheid voorop te zetten.”

Onder de aanwezigen bestaat consensus dat er een verantwoordelijkheid bij de werkgevers ligt om ondersteuning te bieden om tot een gezonde balans te komen. Flexibiliteit van de werkgever is daarom geen ‘nice-to-have’, maar een ‘need-to-have’.

Diversiteit in leeftijd maakt organisatie sterker

Dit heeft ook alles te maken met werknemers die lekker in hun vel zitten. “Werkgevers hebben veel meer opties om hun werknemers te ondersteunen op het gebied van mentale gezondheid”, vertelt Ferland. “Neem de digitale mogelijkheden op het gebied van mentale gezondheid. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld een abonnement afsluiten om werknemers digitaal toegang te geven tot psychische ondersteuning. Hierdoor is psychische ondersteuning toegankelijk voor een grotere groep.”

Maar psychische ondersteuning alleen is niet genoeg. Duurzame inzetbaarheid bestaat uit verschillende elementen, zoals gezondheid en vitaliteit, en cultuur en leiderschap. Werknemers verlaten vaak een bedrijf vanwege de cultuur en het management. Als werknemers terugkomen na een ziekteverlof, maar de cultuur is niet veranderd, dan is herhaling of vertrek niet te voorkomen.

Daarnaast is te zien dat de jongere generatie moeite heeft met thuiswerken. Veel jonge werknemers voelen zich daardoor meer geïsoleerd en minder betrokken bij het werk. Het verzuimpercentage in die groep loopt op. Diversiteit in leeftijd in het werknemersbestand helpt de organisatie om sterker te worden. En om de behoeftes van de verschillende generaties te begrijpen.

Verder lezen: Bekommert werkgever zich voldoende om gezondheid van personeel?

Ferland: “De oudere generatie is nog niet klaar voor de nieuwe generatie, die niet bang is om zich uit te spreken en de mentale gezondheid voorop te zetten.”

In de groep komt het geluid op om niet te vergeten de junioren goed te blijven ondersteunen. Door het flexibele werken is het tenslotte een stuk lastiger geworden om even snel bij je senior langs te lopen om een vraag te stellen. 

“Ondanks dat het lijkt alsof elk land eigen problemen heeft, zien we toch dat dit universele thema’s zijn”, aldus Ferland. “We zien dat werkgevers nadenken over oplossingen, maar dat er ook nog veel werk aan de winkel is. De to-do lijst is nog lang.”

Martine Ferland geeft sinds 2019 vanuit New York leiding aan Mercer, onderdeel van Marsh McLennan.