Next Ground start nieuwe service voor Data & AI

27 februari 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Next Ground heeft een nieuwe propositie ontwikkeld, erop gericht klanten te helpen op het snijvlak van Data & AI en de business. “Met Next Ground Data & AI slaan we een brug tussen de business en het datadomein”, vertellen managing partners Maarten Benschop en Tijmen Pardijs in gesprek met Consultancy.nl.

Het in Utrecht gevestigde Next Ground werd opgericht in 2018. Het adviesbureau helpt opdrachtgevers en hun teams met het toekomstbestendig maken van hun organisaties door middel van digitale vernieuwing.

Deze diensten levert het bureau sinds de oprichting onder de noemer ‘Next Ground Digital’. Inspelend op de almaar groeiende trend van datagedreven werken heeft het bureau er nu voor gekozen een nieuwe service in het leven te roepen: Next Ground Data & AI.

Maarten Benschop en Tijmen Pardijs, Next Ground

Maarten Benschop en Tijmen Pardijs, de twee managing partners van het 50-koppige Next Ground, leggen uit: “De focus van onze nieuwe dienstverlening zit op de brugfunctie tussen business en het datadomein, zoals we die rol gewend zijn te vervullen tussen business en IT met Next Ground Digital. Net als bij IT-projecten zie je bij dataprojecten nog te vaak dat producten worden geleverd die niet de gewenste impact hebben voor de business.”

Hoe dat komt? Maarten legt uit: “Vaak zien we datateams te veel geïsoleerd of zelfstandig van de organisatie opereren. Opgeleverde producten bieden dan bijna nooit een inzicht met praktische meerwaarde.” En dat is “zonde van de tijd, energie en gedane investeringen. Een noodzakelijke nauwe samenwerking tussen business en data science gaat om wederzijds begrip”, voegt hij toe.

“Business-understanding door het datateam en begrip van data door business”, vult Tijmen aan. “Alleen door een goede verbinding tussen deze twee kom je tot nieuwe inzichten die omgezet kunnen worden naar acties en bruikbare dataproducten.”

Advies en implementatie

Next Ground Data & AI helpt opdrachtgevers de stap te zetten naar datagedreven werken. Daarbij zet de propositie in op een end-to-end aanpak. “We geven niet alleen advies over techniek, organisatie en processen, maar doen juist de realisatie”, benadrukt Tijmen.

Zo biedt het bureau naast consultingdiensten op executie ook ideation & creation-workshops en zijn ze bedreven in het maken van de vertaalslag van de strategie naar executie (roadmapping).

Met al deze services helpen de experts van Next Ground opdrachtgevers bij het overbruggen van de kloof tussen business en data(techniek). Maarten: “We vervullen trekkersrollen in de executie van data- en AI-projecten. Dat zijn rollen die de brug vormen tussen de business en het datadomein, bijvoorbeeld als product owner, analytics translator of businessanalist.”

“Onze aanpak is altijd maatwerk, afhankelijk van waar de klant staat en wat daar de volgende stap is”, voegt het duo toe.

De menskant van datagedreven werken

Organisaties die datagedreven willen worden staan voor een grootschalige transitie, die niet enkel draait om nieuwe processen, technologie of andere harde elementen van verandering. Het draait vooral ook om de menskant en een verandering van de cultuur, benadrukken Tijmen en Maarten.

“Werken met data zien we als een verandervraagstuk; met aandacht voor de verandering van de ‘way of working’ en de (door)ontwikkeling van (nieuwe) competenties in de organisatie”, lichten ze toe. “Allemaal gedreven vanuit het creëren van een intrinsieke motivatie bij de mensen die het uiteindelijk allemaal moeten gaan doen.”

Next Ground Data & AI speelt in op deze menselijke dimensie door medewerkers zelf meer regie te geven. “Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden”, legt Tijmen uit. “Onze aanpak gaat daarom uit van een gemeenschappelijke visie en geeft ruimte voor mensen om daarbinnen verantwoordelijkheid te nemen.”

Next Ground - Diensten

Dit maakt dat de consultants van Next Ground dienen te beschikken over de nodige empathie. Maarten: “Empathie is een belangrijke kernwaarde die maakt dat we de mens belangrijk maken in de projecten die we doen. Wat motiveert jou? Waar zitten blokkades? Welke olifant in de kamer moet worden benoemd?”

“Empathie zit in de haarvaten van alle Next Ground-consultants, geborgd in ons wervingsproces en onze cultuur”, voegt Tijmen toe.

Trackrecord in data en AI

Dat Next Ground boven op zijn digitale expertise nu een afzonderlijke Data & AI-propositie heeft gelanceerd is niet geheel verwonderlijk – het Utrechtse kantoor heeft de afgelopen jaren reeds een sterk trackrecord in deze domeinen opgebouwd.

“We hielpen Vitens met de ontwikkeling van de Water Vergelijkingstool: het op basis van verbruiksgegevens vergelijken van jouw waterverbruik met dat van een referentiegroep. Ook helpen we de Homefashion Group met haar productdata en master data management-inrichting”, geeft Tijmen enkele voorbeelden.

Maarten vult aan: “En zo helpen we Alliander met nieuwe rapportage en monitoring van de prestaties van vitale infrastructuur, met gebruikmaking van IoT-data uit het netwerk.”

De managing partners leggen uit dat Next Ground ook bewust consultants heeft aangetrokken met een trackrecord in data en AI. “Zij hielpen onder meer met het in beeld brengen van geopolitieke veranderingen voor de overheid, de ontwikkeling van tooling voor het herkennen van patronen in fiscale gegevens voor de Belastingdienst en het gebruik van IoT-data voor het zo efficiënt en duurzaam mogelijk instellen van motoren van containerschepen.”

De nieuwe Data & AI dienstenpropositie wordt vooralsnog vanuit Next Ground Digital geleid. Naarmate de nieuwe propositie zal gaan groeien komt daar “mogelijk iemand in de lead”, blikt het duo alvast vooruit.

“In de toekomst zullen we ons bedrijf verder uitbreiden met proposities die aansluiten op de behoeften van onze klanten. Zo blijven we bouwen aan ons eigen bedrijf, zoals we dat ook voor onze klanten doen.”