Royal HaskoningDHV helpt bij ontwikkeling van overstromingsverzekering

15 februari 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Royal HaskoningDHV gaat het Verbond van Verzekeraars de komende jaren helpen bij het ontwikkelen van een verzekeringsoplossing voor overstromingen van grote rivieren, meren en zeeën.

Het adviesbureau en de koepelorganisatie versterken daarmee hun werkrelatie, vertelt Geeke Feiter, werkzaam als directeur van het Verbond van Verzekeraars. “We zijn trots dat onze bestaande samenwerking met Royal HaskoningDHV is omgezet naar een partnership.” 

De reden dat beide partijen hun zakelijke betrekkingen intensiveren heeft te maken met klimaatverandering. Door deze ontwikkeling is in grotere mate sprake van extreem weer. Denk bijvoorbeeld aan hittegolven, maar beslist ook aan stormen, met alle gevolgen van dien, zoals overstromingen, waar verzekeringen voor zijn.Royal HaskoningDHV helpt bij ontwikkeling van overstromingsverzekeringHet probleem is echter dat de meeste Nederlandse consumenten en mkb-bedrijven op dit moment niet tegen alle soorten overstromingen verzekerd zijn. Zo heeft de meerderheid enkel een opstalverzekering die slechts dekking biedt bij overstromingen die het gevolg zijn van problemen met secundaire waterkeringen.

Dat zijn objecten die als doel hebben om water tegen te houden, maar die ons land tegelijkertijd niet direct beschermen tegen het zogeheten buitenwater. Dat is volgens de wet water uit de drie grote rivieren (de Rijn, de Maas en de IJssel), water uit de twee grote meren (het IJsselmeer en het Markermeer) en zeewater.

Objecten die ons land tegen het buitenwater beschermen worden primaire waterkeringen genoemd. Op dit moment bestaat er echter nog geen verzekering die dekking biedt bij overstromingen die het gevolg zijn van problemen met primaire waterkeringen, zoals in 2021, toen in Zuid-Limburg de Maas buiten zijn oevers trad. 

En daar wil het Verbond van Verzekeraars samen met de specialisten van Royal HaskoningDHV de komende jaren graag verandering in aanbrengen. En wel door een verzekeringsoplossing te ontwikkelen voor schade, die wordt veroorzaakt door problemen met primaire waterkeringen. 

De samenwerking heeft daarnaast nog een doel. Zo worden verzekeraars (die zijn aangesloten bij de koepelorganisatie) en hun klanten de komende tijd voorzien van technisch advies – geleverd door Royal HaskoningDHV – om zich te wapenen tegen eventuele overstromingen.

140 jaar aan ervaring

Het ingenieurs- en adviesbureau kan daarbij bogen op meer dan honderdveertig jaar aan ervaring. Zo droegen de specialisten van het bedrijf bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van twee wereldberoemde doch Nederlandse primaire waterkeringen: de afsluitdijk en de deltawerken. 

“Royal HaskoningDHV beschikt over enorm veel kennis op het gebied van waterveiligheid”, benadrukt Feiter. “Die inzichten zijn uiteraard zéér welkom om preventie- en adaptatiemaatregelen en om toekomstbestendige verzekeringsoplossingen te kunnen ontwikkelen: zeker nu de risico’s op overstromingen alleen maar toenemen.” 

“Wij zijn blij met deze samenwerking omdat we graag een brug willen slaan tussen de verzekeringsmarkt en de wereld van techniek”, vervolgt George Peters, Global Director Climate Resilience bij Royal HaskoningDHV. “Samen streven wij ernaar om overstromingsverzekeringen voor iedereen toegankelijk te maken.”