Van de Bunt directielid Khalid Boutachekourt in RvT NOS

27 december 2011 Consultancy.nl

Khalid Boutachekourt, directielid bij adviesbureau Van de Bunt Adviseurs, is door Minister Van Bijsterveldt (OCW) benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de NOS. Boutachekourt werd samen met de vijf overige leden aangesteld voor een periode van vier jaar. De overige leden zijn Johan van der Werf (voorzitter), Boudewijn Dessing, Jan de Vries, Els van Batum en Anita Arts.

Voorheen fungeerde de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ook als Raad van Toezicht van de NOS, maar vanwege een wijziging in de Mediawet is er nu een onafhankelijke RvT aangesteld.

Over Khalid Boutachekourt
Khalid Boutachekourt is als consultant en directeur werkzaam bij Van de Bunt Adviseurs, een organisatieadviesbureau dat in 1993 is opgericht. Vanuit het kantoor in Amsterdam adviseert hij overheden, non profit instellingen en het bedrijfsleven op onder meer de terreinen accountability en besturing en marktwerking, cultuurverandering en diversiteit en integratie. Daarnaast geeft hij leiding aan procesmanagement en projectontwikkelingstrajecten. Ook is hij actief op het gebied van mediation en coaching.

Nieuws