Capgemini ontslaat 200 medewerkers en verlaagt lonen

15 augustus 2012 Consultancy.nl

Het bestuur van Capgemini Nederland heeft overeenstemming bereikt met de ondernemingsraden over de aangekondigde reorganisatie. Circa 200 van de 5,200 medewerkers krijgen collectief ontslag. Daarnaast krijgt een beperkte groep consultants de kans om gebruik te maken van een vrijwillige vertrekregeling. Een andere maateregel betreft de rekallibratie van lonen. Door ontwikkelingen in de markt zijn de lonen van een deel van medewerkers “uit de pas is gaan lopen met de marktwaarde”, waardoor deze medewerkers zullen worden gevraagd een lager loon te accepteren.
 
Het adviesbureau kondigde begin juli aan dat het van plan was om na de zomer te saneren.

Dalende cijfers
Capgemini Benelux kampt al twee jaar met dalende cijfers. In 2011 zakte de omzet met 4% en in het eerste halfjaar van 2012 daalde de omzet met ruim 10%. De reorganisatie heeft de doelstelling om de daling van de resultaten te keren. De reorganisatie, die de naam 'Turnaround' heeft meegekregen, gaat banen kosten in de BU's Application Services, Financial Services en ondersteunende afdelingen.
 
Meer details na de zomer
Capgemini heeft bekendgemaakt dat het pas in september, als het de kans heeft gehad om alle werknemers individueel te informeren, naar buiten treedt met alle details. FNV Bondgenoten heeft eerder al aangegeven dat het klaar staat om werknemers bij te staan.
 
Crisis in de adviesbranche
Verschillende adviesbureaus worden geraakt door de financiële en economische crisis. De omzet in de adviesbranche ligt in 2011 gemiddeld 20% lager dan in 2008. In diezelfde periode is de winstmarge gedaald van boven de 7% naar 3 à 4%. De crisis treft niet alleen de boutique en middengroot consultancykantoren, ook gerenommeerde adviesbureaus worden geraakt. Zo bleek onlangs uit een analyse dat de omzet van Twynstra Gudde in de afgelopen drie jaar jaar met 28% is gedaald.

Nieuws