CEO’s worden anno 2023 overweldigd door ‘enorme uitdagingen’

06 februari 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het vak van CEO is vandaag de dag complexer dan ooit tevoren. Nooit eerder zijn CEO’s van grote bedrijven geconfronteerd geweest met zo veel uitdagingen, die tegelijkertijd en met een dusdanig grote impact en snelheid op hen afkomen. Dat concluderen Accenture en de Verenigde Naties in een gezamenlijk onderzoek.

Voor hun onderzoek vroegen Accenture en de VN CEO’s wat zij als grootste uitdagingen zien voor de bedrijven waaraan zij leiding geven en voor de sectoren waarbinnen zij opereren.

Wat blijkt? De overgrote meerderheid van CEO’s (93%) heeft zijn of haar handen vol met 10 of meer uitdagingen tegelijkertijd. Inflatie en prijsvolatiliteit staan bovenaan de lijst, gevolgd door de krapte op de arbeidsmarkt, en de groeiende druk op het zorgsysteem.

What level of impact are the following global challenges having on your business today?

In de top-10 uitdagingen staan verder: klimaatverandering, handelswetgeving, gebrek aan toekomstbestendige vaardigheden, oorlog en geopolitieke conflicten, politieke polarisatie, cybercrime, en lucht-, water- en landvervuiling.

De onderzoekers merken op dat uit deze lijst voor CEO’s nog een grotere uitdaging voortvloeit. Want waar deze bestuurders zich van oudsher vooral bezighielden met kwesties die binnen de eigen gelederen speelden (denk aan: winstgevendheid, talent, enzovoorts), liggen er tegenwoordig ook relatief veel uitdagingen op hun bordje waar ze zelf geen controle over hebben.

Voor al deze factoren geldt dat CEO’s ervoor moeten zorgen dat hun bedrijf zich aan de externe omgeving kan aanpassen. Vandaar dat veel van de CEO’s tegenover Accenture en de VN laten weten dat wendbaarheid van hun strategie en de uitvoering daarvan hoog op hun bestuursagenda staan.

Duurzaamheid

De twaalfde editie van de ‘CEO Study’ besteedt in het bijzonder veel aandacht aan duurzaamheid. Zo komt uit de onderzoeksbevindingen naar voren dat duurzaamheid wordt gezien als een van de belangrijkste uitdagingen voor de lange termijn, zowel voor het bedrijfsleven als de maatschappij. Een vergelijkbare conclusie kwam afgelopen week ook naar voren in een recent rapport van het World Economic Forum

What changes are you making in your business in response to these challenges?

Op de vraag hoe CEO’s duurzaamheid integreren binnen hun bedrijf geven de bestuurders uiteenlopende antwoorden. 63% van de organisaties laat weten dat ze nieuwe producten en diensten voor duurzaamheid lanceren, 55% stelt dat ze duurzaamheid in hun waardeketens willen verbeteren, en 49% geeft aan te investeren in hernieuwbare energiebronnen.

Maar met nog maar acht jaar te gaan om de Sustainable Development Goals (SDG’s: duurzame ontwikkeldoelen van de VN) te realiseren, geeft maar liefst bijna de helft (43%) van de CEO’s aan dat hun duurzaamheidsinspanningen worden getemperd door het geopolitieke klimaat. “Het niet halen van de SDG's is een echte reden tot zorg”, zegt Nicole van Det, Country Managing Director van Accenture in Nederland.

Van Det wijst erop dat organisaties hun duurzame voortgang kunnen versnellen door zich tot technologie te wenden: “Technologische investeringen en baanbrekende innovatie kunnen de SDG’s haalbaar maken – maar alleen als leiders duurzaamheid inzetten voor veerkracht om nieuwe markten, producten en diensten te helpen creëren die groei kunnen stimuleren in tijden van disruptie.”

Companies who chose investing in renewable energy sources to reduce dependency on fossil fuels as a change they are making in response to global challenges

Van Det voegt toe: “Ondanks tegenslagen is er ruimte voor hoop. De door ons bevraagde CEO's zijn er steeds meer van overtuigd dat ze geloofwaardigheid en merkwaarde kunnen opbouwen door zich in hun hele bedrijfsvoering te committeren aan de SDG’s – niet alleen omdat dat juist is, maar ook omdat het zakelijk gezien verstandig is.”

Voor hun onderzoek ondervroegen Accenture en de United Nations meer dan 2.600 CEO’s uit 128 landen. Daarmee betreft het naar eigen zeggen een van de grootste peilingen onder CEO’s wereldwijd.

Eerder onderzoek van Accenture (uitgebracht eind 2022) toonde aan dat 9 op de 10 corporate organisaties worstelen met het waarmaken van hun net zero-plannen.