Capgemini Invent: ‘Volwassenheid van open data in EU licht gedaald’

19 april 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De open data-prestaties van Europese landen zijn gemiddeld genomen ietsje gedaald. Dat blijkt uit een terugkerend onderzoek van Capgemini Invent, uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie (EU).

Voor zijn studie nam het adviesbureau 27 EU-lidstaten, 3 landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (Noorwegen, Zwitserland, IJsland), vier kandidaat-lidstaten van de EU (Albanië, Montenegro, Servië, Oekraïne) en Bosnië en Herzegovina (voormalig kandidaat-lidstaat) onder de loep op het gebied van open data.

Het belang van open data kwam tijdens de coronacrisis duidelijk aan het licht. Tal van landen in Europa publiceerden te midden van de Covid-19-pandemie allerlei vrij beschikbare gegevens, onder meer over de besmettingscijfers en de vaccinatiegraden.

Open data volwassenheidscore per land

Tegelijkertijd ontwikkelden overheden aan de hand van deze open data allerlei dashboards om de gegevens begrijpelijker en inzichtelijker te maken voor burgers. Niet voor niets concludeerde Capgemini Invent in de 2021-editie van zijn studie dat open data “een grote sociale impact” heeft gehad op de Europese bevolking.

Lichte daling

Vorig jaar kwam de gemiddelde open data-volwassenheidsscore van de 27 EU-lidstaten uit op 81%. Dit jaar zijn de prestaties echter ietsje afgenomen, stelt Capgemini Invent: de lidstaten hebben deze keer een score van 79% – oftewel: een daling van 2 procentpunt.

Wanneer wordt gekeken naar de ontwikkeling van de gemiddelde volwassenheidsscore van alle 35 Europese landen, is eveneens sprake van een afname. In 2021 ging het om een score van 78%, dit jaar om 75% – een daling van 3 procentpunt.

De volwassenheidscore van de EU-landen per dimensie – 2022 versus 2021

De verklaring voor de lichte daling schuilt echter deels in de meetmethode. De vier dimensies die de totale open data-volwassenheidsscore bepalen zijn dit jaar iets aangepast om ontwikkeling van landen nauwkeuriger weer te geven. “Dit komt tot uiting in de lichte daling van de twee volwassenheidsscores”, laten de onderzoekers weten.

Daling maar geen afname

De dimensie waarvan de score het sterkst is teruggelopen is ‘impact’, waarbij wordt gekeken naar de activiteiten om het hergebruik van open data te monitoren: van 78% naar 71% (het gaat hier om de 27 EU-lidstaten). “Deze daling is in lijn met methodologische aanpassing van deze dimensie”, aldus Capgemini Invent.

De onderzoekers benadrukken dat dit lagere resultaat op de impactdimensie niet moet worden gezien als een afname in volwassenheid. “Het laat vooral de moeilijkheid van de 27 EU-landen zien om het hergebruik van open data en de daaruit voortvloeiende impact te onderscheiden en te beoordelen.”

Dan zijn er nog de dimensies ‘beleid’, ‘portaal’ – waarbij wordt gekeken naar de functies die de nationale portalen bieden om data-uitwisseling te stimuleren – en ‘kwaliteit’ – waarbij wordt gekeken naar de mechanismes die de kwaliteit van de (meta)data garanderen.

In vergelijking met de cijfers van vorig jaar zijn deze drie dimensies nagenoeg onveranderd. Zo daalde ‘beleid’ van 87% naar 86%, terwijl de score van zowel ‘portaal’ (83%) als ‘kwaliteit’ (77%) gelijk bleef.

Nederland

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederland het in vergelijking met andere landen redelijk doet op het gebied van open data. Ons land heeft een volwassenheidsscore van 81%, wat 2 procentpunten hoger is dan het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten.

Niettemin scoort Nederland wel stukken lager dan bij de vorige editie, toen de score uitkwam op meer dan 90%. Dit grote verschil is vooral te herleiden naar de impactdimensie: Nederland had op deze dimensie in 2021 een score van 92%, momenteel is dat 73%.