Thauris en Het Management Centrum winnen contract

16 april 2012 Consultancy.nl

Thauris heeft samen met Het Management Centrum de IASA2011 raamovereenkomst ondertekend voor resultaatverplicht strategisch ICT (maatwerk) advies. Deze Europese aanbesteding was uitgezet door het ministerie van BZK namens de 10 departementen, Hoge colleges van Staat, ICTU en AFM.

De raamovereenkomst is afgesloten in het kader van de Interdepartementale Aanbesteding voor Strategisch ICT Advies (IASA2011); Perceel 2: Resultaatverplicht strategisch ICT (maatwerk) advies. In totaal is met acht adviesbureaus een raamovereenkomst afgesloten, waaronder ook de combinatie Verdonck, Klooster & Associates (VKA), Berenschot en RAND Europe.

Strategisch partner voor CIO’s
Met deze raamovereenkomst zijn de adviesbureaus 'strategisch partner' voor alle CIO’s. Thauris en Het Management Centrum kunnen de komende jaren strategisch advies leveren aan tien van de elf ministeries en een groot aantal agentschappen, uitvoeringsorganisaties en hoge colleges van staat.  

De raamovereenkomst betreft een zeer breed scala aan onderwerpen. Strategische vraagstukken op het gebied van ICT, organisatie, besturing en beleid, internationale studies, sourcingvraagstukken, businesscases en businesscase management en individuele ondersteuning van de CIO en CIO-offices.

Nieuws