18 adviesbureaus winnen perceel mantelcontract IASA

27 februari 2012 Consultancy.nl

Het Rijk heeft een mantelcontract afgesloten met 18 management consulting en IT consulting adviesbureaus. Met het mantelcontract wil het Rijk via gebundelde inkoop de kosten van inhuur voor CIO's en stafleden binnen het Rijk verminderen. De externe adviseurs gaan 'maatwerkadvies' leveren op het gebied van strategie, besturing, beleid, organisatie en verandermanagement. Ruim 50 partijen deden mee aan de openbare aanbesteding.

De overeenkomst is onderdeel van IASA2011 (Interdepartementale Aanbesteding van Strategische Adviesdiensten), een rijksbrede aanbesteding voor strategische adviesdiensten op ICT-vlak. Het betreft het tweede perceel, eerder dit jaar is het eerste perceel voor het leveren van standaardinformatie en rapporten gegund aan Forrester. De inschrijving van het derde perceel, dat zich richt op de inrichting van een online MKB marktplaats voor de inhuur van externe strategische ICT-adviseurs, gaat eind februari van start.

Vijf zelfstandige partijen en drie consortia
Doordat het perceel een breed pallet aan diensten omhelst hebben veel adviesbureaus gekozen hun diensten te bundelen in consortia. De geselecteerde adviesbureaus zijn:
- Atos
- Gartner
- KPMG
- Logica
- Management Centrum Thauris
- HEC, Boer & Croon, Quint Wellington Redwood en TNO
- Verdonck, Klooster & Associates, Berenschot, Rand Europe
- Twynstra Gudde, Uva/Leibnitz Center for Law, Kirkman Company, Inspearit en Novay

Korte contractperiodes met adviesbureaus
In een toelichting op de gunning laat Rachid Guernaoui, verantwoordelijk voor de IASA2001-aanbesteding, weten dat het Rijk bewust heeft gekozen voor een korte contractperiode met een aantal verlengingsopties. In het geval dat de afnemers binnen het Rijk ontevreden zijn over de dienstverlening, dan kunnen ze contracten op korte termijn opzeggen.