Het Management Centrum

Het Management Centrum is een bureau, dat sinds zijn oprichting in 1990 door de overheid projectmanagement en interim-management diensten verleent aan het openbaar bestuur.

Wij kennen de wereld van de overheid dan ook van haver tot gort. Dat stelt ons in staat nieuwe inzichten en ideeën te toetsen op hun belang voor het functioneren van de overheid en deze aan te bieden en te helpen deze te implementeren.

Ons werk laat zich samenvatten onder de noemer strategisch implementatiemanagement. Hoewel we in 1996 door de overheid werden geprivatiseerd, is het (nog steeds) onze missie is om opdrachtgevers in het publieke domein te helpen succesvol te zijn bij het tot stand brengen van nieuwe bestuurlijke, organisatorische en technische voorzieningen, die nodig zijn voor de uitvoering van nieuw beleid. Voor de komende jaren zien wij voor de overheid met name uitdagingen op het gebied van Identiteitsmanagement en Transactiemanagement. Op deze gebieden hebben wij specifieke dienstverlening ontwikkeld, gebundeld in afzonderlijke dochterondernemingen, die overigens 100% eigendom zijn van het Management Centrum.

Onze opdrachtgevers zijn directeuren van beleidsdirecties en uitvoeringsorganisaties in de overheid. Naast de managementdiensten geven wij ook adviezen. Deze adviezen gaan over vraagstukken en onderwerpen die op dit moment bij de overheid spelen, zoals identiteitsmanagement en de invoering van biometrie, vermindering van administratieve lasten, ketenmanagement en verbetering van de samenwerking tussen overheidsorganisaties en het bedrijfsleven. Onze adviseurs zijn zeer ervaren op het snijvlak van beleid, organisatieveranderingen en ICT. Zij kennen de wereld van de overheid op hun duimpje.

In de bijna 20 jaar van ons bestaan hebben wij een solide reputatie opgebouwd als effectieve dienstverlener op het gebied van management van complexe en vaak politiek bestuurlijk gevoelige trajecten bij zowel de Rijksoverheid als bij daaraan gelieerde organisaties.

Het Management Centrum | Nieuws