Adviseurs nemen CO2-sectorsysteem in glastuinbouw onder de loep

29 november 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Berenschot en Kalavasta denken mee over een nieuw CO2-sectorsysteem voor de Nederlandse glastuinbouwsector.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw heft de overheid belasting op het verbruik van gas en stroom. Voor bedrijven uit de glastuinbouwsector – die relatief veel energie gebruiken – leidde deze fiscale maatregel tot een onevenredig hoge lastendruk.

Vanuit de branche klonk de wens om hier wat aan te doen, waarop de overheid besloot een handreiking te doen. Met een verlaging van de energiebelasting voor organisaties uit de glastuinbouwbranche besparen partijen in de sector een slordige €120 miljoen per jaar.

Adviseurs nemen CO2-sectorsysteem in glastuinbouw onder de loep

Staatssteunregels van de Europese Unie schrijven de Nederlandse glastuinbouwsector echter wel het een en ander voor (in ruil voor de belastingkorting). Zo mogen bedrijven werkzaam in deze branche sinds 2011 jaarlijks een maximale hoeveelheid CO2 uitstoten. Als ze die grenswaarde overschrijden, moet flink worden betaald.

Afschaffing verlaagd gastarief

Deze constructie wordt ook wel het CO2-sectorsysteem genoemd. In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is echter afgesproken dat het verlaagd gastarief voor de tuinbouw per 2025 zal worden afgeschaft, samen met meerdere belastingvrijstellingen voor andere sectoren in Nederland. Om verduurzaming te blijven bevorderen blijft het sectorsysteem bestaan, maar dan wel in een andere vorm.

Berenschot en Kalavasta zijn door drie ministeries (Landbouw, Natuur & Visserij, Financiën en Economische Zaken & Klimaat) en Glastuinbouw Nederland ingeschakeld om mee te denken over het nieuwe CO2-sectorsysteem.

Kans voor verbetering

Aan dat nieuwe systeem wordt op wens van zowel de Rijksoverheid als de sector gewerkt. Beide zijn het er namelijk over eens dat er veel ruimte is voor verbetering. Het systeem dat er nu is stimuleert bedrijven weliswaar om te verduurzamen, maar tegelijkertijd schiet de sturing ervan tekort, zo vindt zowel het Rijk als de glastuinbouwsector zelf.

Dat komt onder andere doordat bedrijven op dit moment pas twee jaar na dato de factuur voor hun CO2-vebruik op de deurmat vinden. Die vertraging werkt verduurzaming niet in de hand, eenvoudigweg omdat ondernemers niet optimaal uit de voeten kunnen met zulke achterhaalde gegevens.

Een voor de hand liggende verbeteroptie is dan ook om individuele bedrijven uit de sector veel eerder op de hoogte te stellen van hun CO2-verbruik en de bijbehorende kosten. Dan beschikken ze over meer actuele gegevens, wat de onzekerheid bij investeringsbeslissingen (in duurzame energie) kan wegnemen.

De twee bureaus zullen naar verwachting begin volgend jaar hun adviezen voor het nieuwe CO2-sectorsysteem presenteren.

Subsidieregelingen

Naast het nieuwe CO2-sectorsysteem heeft het huidige kabinet recent ook twee nieuwe subsidiepotten in het leven geroepen, gericht op verduurzaming. Deze zijn specifiek bedoeld om investeringen in energiebesparende maatregelen in kassen te stimuleren.

Bij elkaar opgeteld heeft Rutte IV hier dit jaar €32 miljoen voor vrijgemaakt. Organisaties uit de glastuinbouwbranche kunnen een beroep op doen op een deel van dit geld als ze bijvoorbeeld de energieslurpende lampen in hun kassen vervangen voor LED-verlichting.