Nieuwe pensioenwet bemoeilijkt switch naar nieuwe uitvoerder

15 november 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Door de nieuwe pensioenwet hebben pensioenfondsen minder keuze in het uitbesteden van hun administraties en systemen. Dat blijkt uit een rondgang van adviesbureau Quint.

Veel grote en kleine pensioenfondsen werken met pensioenuitvoerders. Dit zijn partijen die bijvoorbeeld de beleggingen beheren voor fondsen, betalingen uitkeren, of IT-systemen en processen uitvoeren.

Elk jaar wisselen vijf of zes pensioenfondsen van uitvoerder. In hun zoektocht naar een nieuwe partner kunnen fondsen kiezen uit zo’n 10-15 pensioenuitvoerders die actief zijn in de markt, maar volgens het onderzoek van Quint zal het aantal opties de komende jaren beduidend minder zijn.

Nieuwe pensioenwet bemoeilijkt switch naar nieuwe uitvoerder

Uit de rondgang onder dertien Nederlandse uitvoeringsorganisaties blijkt namelijk dat driekwart beperkingen ziet bij het aannemen van nieuwe klanten. Bijna 40% wil de komende periode helemaal geen nieuwe pensioenfondsen bedienen.

Aanleiding voor hun terughoudendheid is het nieuwe pensioenstelsel, dat volgens de huidige planning op 1 juli 2023 moet ingaan. Het is voor de pensioensector de grootste wijziging in jaren en vergt grote aanpassingen van de administratie en IT-systemen.

Bestaande klanten voorrang

Uitvoeringsorganisaties verwachten zo druk te zijn met de voorbereidingen dat ze er bewust voor kiezen om geen extra werk aan te nemen. Zorgvuldigheid en een goede voorbereiding zijn belangrijk – zo kijkt toezichthouder DNB nauwlettend mee of partijen hun voorbereidingen op orde hebben.

Quint stelt dat vooral de kleine pensioenfondsen minder keuze voorgeschoteld zullen krijgen. “Bijna één op de vier uitvoeringsorganisaties wil alleen nog grote fondsen als nieuwe klant (fondsen met meer dan 50.000 of 100.000 deelnemers). Voor uitvoerders zijn alleen grote fondsen interessant, vanwege hun volume, efficiëntie en de lagere kosten per deelnemer”, aldus partner Arno IJmker.

Over de nieuwe pensioenwet bestaat veel (politieke) discussie. De wet is recent uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023, omdat de politiek meer tijd nodig heeft om de wet te behandelen. In de afgelopen weken heeft de politiek al ruim 60 uur over de wet gesproken, zonder slotakkoord. Vooral de (financiële) gevolgen van de wet vormen een heet hangijzer voor verschillende partijen.

IJmker heeft een duidelijk advies voor Den Haag. “De politiek moet tijdens aankomende debatten niet vergeten hoe complex de uitvoering is. Tijdig keuzes maken en zorgvuldig handelen is nu wel echt nodig.”

Pensioenuitvoerders: aan de slag!

Ondanks het extra halve jaar dat zij hebben gekregen om hun zaken op orde te krijgen, waarschuwt Marius Plantinga, Management Consultant bij ITDS, dat pensioenuitvoerders zich hierdoor niet in luxe moeten wanen. “De meeste pensioenuitvoerders zijn door de onduidelijkheid rondom de details van het uitstel nog afwachtend, terwijl er toch al best wat dingen zijn die ze kunnen oppakken.”

“Denk aan het ontwikkelen van een visie op uitvoering, een communicatiestrategie of de data op orde: dat zijn zaken die hoe dan ook moeten gebeuren, zelfs al wordt de Wet Toekomst Pensioenen weer uitgesteld of zelfs afgewezen.”

Vooral dat laatste kan een grote en complexe klus zijn: “Zorg ervoor dat de data goed is ingericht en dat het administratiesysteem toekomstbestendig is”, adviseert Plantinga. “Hoe beter de voorbereiding, hoe beter de transitie. Dan is er na de transitie tijd voor de beste uitvoering.”