Magnus Digital: Samen innoveren, adviseren, implementeren én snel leren

11 november 2022 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Beiden studeerden vorig jaar af aan de Rijksuniversiteit Groningen, en beiden werken nu als consultant in het Digital Transformation-team van Magnus Digital: Sigrid Breel en Rienk Heegsma. Wat doen ze zoal bij het bureau voor IT- en organisatieadvies? En hoe is hun start bevallen? We vroegen het aan de twee jonge professionals.

Organisaties zijn veel meer dan een middel om geld te verdienen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de veelzijdige rol die ze vervullen, zowel richting de klant en hun eigen medewerkers als de bredere samenleving.

Tijdens haar hbo-bachelor Bedrijfskunde raakte Sigrid Breel geïnteresseerd in deze bijzondere werking van organisaties. “Met name in enerzijds de mens in een organisatie en anderzijds de waarde die je als organisatie aan klanten hebt te bieden”, legt ze uit.

Sigrid Breel en Rienk Heegsma - Magnus Digital

Vanuit deze interesse koos ze na haar bachelor voor de master Strategisch Innovatiemanagement. “Daar leerde ik veel over het ontwikkelen, uitbouwen en beheren van innovaties in de breedste zin van het woord. Niet alleen innovaties op het gebied van producten en diensten, maar juist ook van processen en bedrijfsmodellen.”

Niet zo gek dus dat ze haar professionele loopbaan ruim een jaar geleden begon bij Magnus Digital, de tak van Magnus die opdrachtgevers helpt innoveren met diensten op het gebied van digitale transformatie, data-analyse, ERP-implementaties en het ontwikkelen van low-codeoplossingen.

Samen naar een resultaat toewerken

Sinds dit voorjaar maakt ook Rienk Heegsma deel uit van Magnus Digital. Hij doorliep na zijn bachelor Bedrijfskunde de master Supply Chain Management. Toen hij was afgestudeerd besefte hij echter dat het snijvlak tussen business en IT hem meer interesseerde.

“Wat me vooral aansprak was het zoeken naar een passende oplossing voor een probleem binnen een organisatie met behulp van IT”, legt hij uit. “Daarnaast vind ik het leuk om met mensen samen naar een gewenst eindresultaat toe te werken. Tot slot wilde ik graag niet alleen adviseren, maar ook implementeren. Hierdoor zie je direct wat jouw impact is binnen de klantorganisatie.”

Dit bracht hem bij Magnus. “Hier kreeg ik de mogelijkheid geboden dit in de praktijk toe te passen. Daarnaast spraken de cultuur binnen Magnus, de collega’s en de afwisselende projecten mij erg aan, waardoor ik uiteindelijk afgelopen maart ben begonnen.”

Koffers pakken

Bijna direct na zijn start kon Rienk alweer zijn koffers pakken. Niet om Magnus meteen weer te verlaten, maar om te werken aan een klus in het buitenland. “In mijn tweede week startte ik met zeven andere consultants op een ERP-opdracht in Berlijn bij een grote vastgoedontwikkelaar.”

“We zijn begonnen met interviews en workshops in samenwerking met medewerkers van de organisatie zelf, om zo te onderzoeken in hoeverre het ERP-systeem passend is voor de organisatie. Zo hebben we een goed beeld gevormd van de processen, de organisatie en haar toekomstvisie.”

“Ik heb in de praktijk al veel facetten voorbij zien komen die ik eerder alleen kende vanuit de theorie.”

Momenteel werkt hij aan een ander project, waarin een ERP-systeem al daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. “Daarbij wordt in samenwerking met medewerkers van de organisatie alles gedaan om de overgang naar het nieuwe systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

De digitale reis

Sigrids eerste klantopdracht betrof de implementatie van een documentmanagementsysteem. “Dankzij het systeem werken de medewerkers niet meer vanaf netwerkschijven, maar vanuit een online systeem. Daarnaast kan de organisatie mede hierdoor voldoen aan de markteisen die steeds hoger worden, mede door de huidige wet- en regelgeving op het gebied van documentbeheer.”

“Gedurende het negen maanden durende project had ik de rol van PMO’er”, vertelt ze. “Ik ondersteunde mijn collega en was medeverantwoordelijk voor het testen en trainen van de medewerkers.”

Vervolgens werkte Sigrid mee aan enkele kortlopende adviesprojecten. “In zulke trajecten voeren we vaak een quick scan uit van de huidige bedrijfsprocessen om vervolgens met de klant mee te denken over hoe hun digital journey eruit zou kunnen zien: Wat zijn hun primaire en secundaire processen? Welke processen zijn standaard? Met welke processen onderscheiden zij zichzelf?’’

Momenteel zet ze zich als businessanalist in voor een van de klanten van Magnus. “Hierbij vormt digitale transformatie een belangrijke component. Ik bekijk hoe het huidige proces, dat nu nog veelal bestaat uit papierwerk, kan worden gedigitaliseerd. Dit vereist veel afstemming met de directie, eindgebruikers, developers en andere stakeholders in de organisatie.”

De vele facetten van innovatie

Haar achtergrond in innovatiemanagement komt in dergelijke opdrachten goed van pas, kan Sigrid inmiddels vaststellen. “Het is heel fijn om deze achtergrond, kennis en interesse te hebben omdat dit eigenlijk voor elke organisatie relevant is – en dus is toe te passen bij Magnus.”

Daarbij merkt ze op dat innovatie een breed begrip is. “Ik heb in de praktijk al veel facetten voorbij zien komen die ik eerder alleen kende vanuit de theorie. Zo heb ik een beeld gekregen van bedrijfsprocessen en het optimaliseren ervan, bijvoorbeeld door middel van het inzetten van nieuwe technologie.”

“Maar ook hoe je als organisatie tot de beslissing komt om te gaan innoveren”, vervolgt ze. “Welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag? En daarbij hoeft innoveren niet altijd iets radicaal nieuws te zijn, het kan ook gaan om een interne optimalisatie.”

Bootcamp

Uiteraard leer je als starter veel tijdens de projecten waaraan je werkt, maar daarnaast helpt Magnus nieuwkomers op verschillende manier op weg. “Allereerst wordt een bootcamp georganiseerd voor alle nieuwe young professionals”, vertelt Rienk. “Daarin worden drie dagen achter elkaar trainingen gegeven zodat je de basis van het werken als consultant bij Magnus leert.”

“Er heerst een hele prettige cultuur. Als je hulp nodig hebt hoef je nooit lang te zoeken naar iemand die kan helpen.”

Ook na deze kickstart biedt het bureau een breed en gevarieerd aanbod aan trainingen. Rienk: “We hebben een interne app waarin je jezelf kunt inschrijven op bepaalde trainingen die aansluiten bij jouw niveau. Ook raad onze HR-manager soms iets aan.”

Zelf heeft Rienk zich aangesloten bij de trainingscommissie. “Wij houden het interne trainingsaanbod bij. Ook wanneer collega’s behoefte hebben aan bepaalde trainingen kan dat worden aangegeven aan zowel HR-managers als aan leden van de trainingscommissie.”

Altijd voor elkaar klaar

In maart promoveerde Sigrid van junior consultant naar consultant. Ze geeft aan dat ze in haar snelle ontwikkeling ook “ontzettend veel” heeft gehad aan haar collega’s. “Zo heb ik, naast het opdoen van inhoudelijke kennis, ook projectmanagementskills van mijn collega’s geleerd en stukje bij beetje steeds meer verantwoordelijkheden gekregen.”

“Als consultant neem je geleidelijk aan steeds meer zelf de touwtjes in handen”, legt ze uit. “Dit wil zeker niet zeggen dat je minder begeleid wordt, maar dat ervanuit wordt gegaan dat je zelf in hoofdlijnen kunt voorzien wat je kunt oppakken of wat er nodig is om iets uit te voeren. Heel organisch neemt daarmee ook je verantwoordelijkheid toe.”

Ook Rienk ervaart dat iedereen binnen Magnus altijd voor elkaar klaarstaat. “Er heerst een hele prettige cultuur. Als je hulp nodig hebt hoef je nooit lang te zoeken naar iemand die kan helpen. Tegelijkertijd krijg je al snel verantwoordelijkheid op een project en is er veel ruimte om jezelf steeds verder te ontwikkelen.”

Zoveel gedaan en geleerd

Die ruimte krijgen de medewerkers ook om zelf dingen te organiseren. Sigrid: “Begin dit jaar heb ik bijvoorbeeld een ‘Besturendag’ georganiseerd vanuit de commissie Campus Recruitment. Ondanks dat het digitaal moest plaatsvinden, was het een geslaagde editie!”

“Maar dit hoeft zeker niet altijd werkgerelateerd te zijn”, vult Rienk aan. “Je kunt alles oppakken wat je leuk vindt. Denk bijvoorbeeld aan een trip, skireis of wielerevenement met collega’s.”

Sigrid knikt instemmend: “Zeker! Zo heb ik ook samen met collega’s meegedaan aan de Batavierenrace. Dit is een hardloopestafette waarbij je ’s nachts van Nijmegen naar Enschede rent. Dat was te gek!”

En ook in de klantopdrachten hebben de twee jonge adviseurs al diverse hoogtepunten beleefd. “Ik vond het heel erg leuk om met de klant een heisessie te doen”, vertelt Sigrid. “Ik vond de core business van de organisatie zelf heel interessant en het waren ook ontzettend leuke mensen om mee te werken.”

“Ik durf te zeggen dat we in een relatief korte tijd – twee dagen – tot belangrijke inzichten zijn gekomen. Het was daarmee een leerzame en nuttige heisessie voor zowel de klant als voor mij als consultant. Daarnaast ervaar ik het ook als hoogtepunt dat ik al op zóveel projecten heb meegedraaid!”

“Nou en of”, bevestigt Rienk. “Als ik bedenk hoeveel ik in een half jaar al heb gedaan, echt te gek. En ik heb al zoveel geleerd, zowel over de projectaanpak en werkwijze binnen Magnus als over andere organisaties én mezelf. En – ook niet onbelangrijk – ik ga echt iedere dag met een glimlach naar mijn werk.”