SeederDeBoer begeleidt ECD implementatie Heeren Loo

11 juli 2012 Consultancy.nl

Zorginstelling ’s Heeren Loo heeft in mei gekozen om alle dossiers te centraliseren in één Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Het besluit volgt op succesvolle pilots in de zuidelijke regio’s Betuwe-Bommelerwaard en Kind en Jeugd. Met de organisatiebrede implementatie van ECD harmoniseert 's Heeren Loo de processen en activiteiten die op dit moment dagelijks worden gebruikt en uitgevoerd. De zorginstelling heeft SeederDeBoer ingehuurd om de implementatie van het gehele traject te begeleiden.

's Heeren Loo biedt ondersteuning aan mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

Ondersteund door Caress
Het bedrijfsbrede Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) wordt ondersteund door het Caress systeem van PinkRoccade. Het systeem biedt functionaliteit voor o.a. intra- en extramurale cliëntadministratie, dossiervorming, zorgadministratie en productieverantwoording in huis. De gehandicaptenzorg-organisatie, dat aanvullende functionaliteit nodig heeft, zal ook gebruik maken van de ‘add-ons’ iCaress en mijnCaress. ’s Heeren Loo laat alle oplossingen hosten in een ‘private cloud’ in het Zorg-Computercentrum van PinkRoccade Healthcare.

Paul de la Chambre, voorzitter Raad van Bestuur, over het project: “De gehandicaptenzorg is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. Deze verandering leidt ertoe dat we de organisatie anders moeten inrichten. Slimme en eenvoudige ICT is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Door onze zorgprofessionals één werkwijze en één systeem te bieden, kunnen zij zich bezig houden met hetgeen dat er echt toe doet: gedegen zorg verlenen”.

Nieuws