AT Osborne organiseert bijeenkomst voor renovatieopgaven

14 oktober 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vorige week organiseerde AT Osborne de netwerkbijeenkomst renovatieopgaven. Een korte terugblik op het evenement en de belangrijkste conclusies.

Het evenement werd afgetrapt met twee indrukwekkende renovatiecases. Om te beginnen de grootschalige renovatie van het Haagse Binnenhof. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Binnenhofcomplex, een acht eeuwen oud monument dat continu in bedrijf is en geldt als belangrijk cultureel erfgoed. In het project Binnenhofrenovatie werkt het Rijksvastgoedbedrijf samen met de gemeente Den Haag en diverse hoofdaannemers aan de renovatieopgave.

Tot de renovatie werd reeds in 2015 besloten, onder meer omdat diverse gebouwen dringend grondig onderhoud nodig hebben. Ook zijn diverse bouwkundige en installatietechnische ingrepen nodig om de gebouwen in goede staat te houden of weer te brengen. Vorig jaar werden de geschatte kosten voor de renovatie, na enkele bijstellingen, geraamd op zo’n €718 miljoen.

AT Osborne - Geslaagde netwerkbijeenkomst renovatieopgaven

Tijdens de netwerkbijeenkomst van AT Osborne namen Lenneke van Konijnenburg (Projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf) en Michiel Hartkamp (Senior adviseur communicatie bij het Rijksvastgoedbedrijf) de deelnemers mee langs deze ingrijpende renovatie van het Binnenhof.

Een tweede grote renovatiecasus die tijdens het event aan bod kwam draaide om de asset management-aanpak van Enexis. De energiebeheerder beschikt over een enorm portfolio van assets, variërend van grote hoeveelheden ondergrondse kabels tot het bovengrondse elektriciteitsnetwerk.

Aan Enexis de taak om al deze assets efficiënt te beheren en onderhouden, al dan niet met de inzet van innovatieve technologische middelen (denk aan predictive maintenance). Han Slootweg (Manager Innovatie Enexis B.V. en hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven) nam de deelnemers mee in de asset management-benadering van Enexis.

Vervolgens werden in vier groepen aan de hand van casussen verdiepende gesprekken gevoerd in twee rondes. Drie professionals – Peter Weevers, Eric-Jan Luijk en Mark Wienbelt – namen de deelnemers mee in de uitdagingen van ProRail bij de renovatie van de monumentale perronkappen en het programma dat ze hiervoor inrichten.

Hierna reflecteerde Leen Oosterom (AT Osborne) met de deelnemers op de organisatie en aansturing van renovatieopgaven en werden ideeën uitgewisseld voor een efficiëntere besluitvorming.

Frank Boerma (Gemeentewerken Rotterdam) en Kimon Panagiotopoulos (AT Osborne) deelden de opgave van het Amsterdamse programma Bruggen en Kademuren, om te komen tot een dashboard met de belangrijkste indicatoren die iets zeggen over de prestaties van het programma.

Lees verder: AT Osborne helpt Amsterdam bij het herstellen van bruggen en kades.

Tot slot nam Matthijs Wentink (AT Osborne) de aanwezigen aan de hand van een casus van Schiphol mee in de uitdagingen bij het bepalen van de scope van een renovatieopgave: ‘Doe je het minimaal noodzakelijk om een object te laten functioneren of neem je aanpalende ambities mee en bouw je het toekomstbestendig terug?’

Terugblikkend op het evenement geeft Geertje van Engen, Consultant bij AT Osborne, aan: “Het was wat ons betreft een geslaagde, inspirerende netwerkdag. Ondanks dat de context van de verschillende opdrachtgevende partijen anders is, zijn veel van de uitdagingen en geleerde lessen vergelijkbaar.”

Het evenement werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie Zeeland, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, Enexis en het Rijksvastgoedbedrijf.