Amsterdam kiest partners voor programma Bruggen en Kademuren

04 augustus 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Ingenieursbureaus Arcadis, Antea Group en Witteveen+Bos zullen de gemeente Amsterdam de komende jaren helpen bij het renoveren van vele honderden bruggen en kilometers kademuur.

Zeg je Amsterdam, dan zeg je grachten. Sommige daarvan zijn al meer dan vier eeuwen oud, net zoals de bijbehorende bruggen en kademuren. Maar zoals dat gaat met gebruiksvoorwerpen waar de tijd flink overheen is gegaan: die slijten en behoeven herstelwerkzaamheden. 

In het geval van de Amsterdamse grachten is dat echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zo’n 850 bruggen en 200 kilometer kademuur moeten namelijk onder handen worden genomen. Daartoe werd in 2019 door de gemeente Amsterdam het ‘Programma Bruggen en Kademuren’ (PBK) opgericht, dat als doel heeft de grachten in hun eeuwenoude eer te herstellen.

Amsterdam kiest partners voor programma Bruggen en Kademuren

En dat is broodnodig, benadrukt wethouder Egbert de Vries (PvdA) in dagblad Parool. In het kader van het PKB is de conditie van de kademuren en bruggen vastgesteld. Momenteel is bij tientallen kilometers kademuur en bij tweeëntwintig bruggen een lastbeperking ingevoerd, terwijl op tal van andere plekken aan de gracht veiligheidsconstructies zijn geplaatst, omdat sprake is van instortingsgevaar. 

Het proces versnellen

Het moge duidelijk zijn: de tijd begint steeds meer te dringen. Om die reden schakelde de gemeente Amsterdam vorig jaar de adviseurs AT Osborne in, die het PKB ondersteunen. Deze maand zijn daar – na een aanbestedingsproces – de ingenieurs van Arcadis, Antea Group en Witteveen+Bos aan toegevoegd. 

De drie partijen – die zullen samenwerken met het gemeentelijke ingenieursbureau – zijn ingehuurd voor een periode van tien jaar. Ze zullen verschillende diensten gaan leveren: van onderzoek tot uitvoering. Amsterdam betaalt hier een slordige €30 miljoen voor – ongeveer 1,5% van de totale geraamde kosten van het PKB (circa €2 miljard).

Arcadis, Antea Group en Witteveen+Bos hebben als belangrijkste doelstelling om samen met de andere PKB-partners het proces te versnellen. En wel met een factor twintig. Dat versnellen slaat overigens niet alleen op de werkzaamheden, maar ook op het in kaart brengen van de kennis over de bruggen en kademuren en op het ontwikkelen van preventieve veiligheidsmaatregelen.

“Om die benodigde schaalsprong te maken is optimaliseren alleen niet genoeg, er zijn systeeminterventies nodig”, zegt Ivo Visser, werkzaam bij het gemeentelijke ingenieursbureau en als directielid betrokken bij het PKB. “Met andere woorden, we moeten anders gaan werken: seriematiger, met gestandaardiseerde werkpakketten en in een gestroomlijnde keten.”

Ideale voedingsbodem

Lidewij de Haas, directeur business development bij Arcadis, heeft veel vertrouwen in het megaproject, mede door de looptijd van tien jaar. “Dat biedt een ideale voedingsbodem om optimaal samen te werken en leerervaringen te benutten.”

Otto Schepers, projectdirecteur bij Witteveen+Bos, onderschrijft de woorden van De Haas. “Ingenieurswerk is mensenwerk. Door de komende jaren intensief samen te ontdekken en te leren, kunnen we stapsgewijs de zaken echt anders aanpakken en de benodigde versnelling realiseren.” 

“In deze samenwerking is het mogelijk om elkaar te leren kennen, gebruik te maken van elkaars kracht en daarmee goede dingen te doen en continu te verbeteren”, geeft Erik Deuring aan, die bij Antea Group leidinggeeft aan de adviesgroep asset management.

“Met hun ervaring en expertise op het gebied van seriematig werken, standaardiseren en ook parametrisch ontwerpen zijn deze drie partijen een perfecte partner voor het PKB”, laat Visser tot slot weten. “Dat is hun kracht en een meerwaarde voor ons.”