Marvin Stolk (Significant Synergy) over duurzaam inkopen

14 oktober 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Afgelopen zomer maakte Marvin Stolk na drie jaar zelfstandig ondernemerschap de overstap naar Significant Synergy, waar hij de rol van senior consultant vervult. Consultancy.nl sprak met hem over zijn keuze voor Significant Groep en zijn visie op duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen.

Met de komst van Stolk haalde Significant Synergy meer dan tien jaar aan inkoopervaring aan boord, zowel aan de advies- als klantzijde. Zijn nieuwe werkomgeving werkt verfrissend na drie jaar zzp-schap. “Ik miste collega’s om mee te sparren, van te leren en om mee te lachen.”

Sparren kan hij inmiddels naar hartenlust binnen de ruim 40-koppige praktijk, waar hij “warm werd onthaald” door zijn “leuke, gedreven en slimme collega’s”, zo vertelt Stolk. “Het inwerktraject heb ik als zeer prettig ervaren. Er is veel aandacht voor de ‘way of working’ en het creëren van verbinding met collega’s.”

Marvin Stolk, Senior Consultant, Significant Synergy

Stolk kan bogen op uitgebreide ervaring met het begeleiden van Europese aanbestedingen, van facilitaire zaken tot complexe IT-systemen. De afgelopen jaren heeft hij tal van opdrachtgevers mogen begeleiden bij het opstellen van het Actieplan MVI en het uitvoeren van Europese aanbestedingen die daaruit volgden.

Focus op duurzaamheid

Een centraal aandachtspunt in de meeste van zijn opdrachten was duurzaamheid. “Mijn expertise ligt op het vertalen van ambities en doelstellingen naar praktisch uitvoerbaar beleid, zodat de opdrachtgever in staat wordt gesteld om haar ambities op duurzaamheid waar te maken.”

En ook nu, in zijn nieuwe rol als senior consultant bij Significant Synergy, vormt duurzaamheid de belangrijkste spil in zijn werk: “Op dit moment implementeer ik een ambitieus duurzaam inkoopbeleid, schrijf ik een praktische handreiking op waarmee inkopers duurzaamheid kunnen toepassen tijdens inkooptrajecten en geef ik workshops over maatschappelijk verantwoord inkopen aan inkoopadviseurs, contractmanagers, projectmanagers en budgethouders/opdrachtgevers.”

Duurzaam inkopen gaat Stolk dan ook zeer aan het hart. Het is een onderwerp waar hij veel energie in steekt én van krijgt. “Het klimaat verandert als gevolg van onder andere de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. De gevolgen hiervan zijn wereldwijd zichtbaar en voelbaar, zoals de hete en droge zomers van de afgelopen jaren en de overstromingen in Limburg.”

Impact maken met duurzame inkoop

Met andere woorden, zo stelt Stolk, “Het is geen ver van je bed show meer, het is heel dichtbij. Ik wil graag de aarde beter achterlaten voor de volgende generaties, zodat ook zij nog prettig kunnen wonen en leven. Dat doe ik in mijn privéleven, maar met inkoop valt een nog veel grotere impact te maken.”

Volgens Stolk is hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. “Met een jaarlijkse inkoopspend van €86,6 miljard beschikt de overheid over een krachtig instrument om de duurzame economie aan te jagen.”

“Ondernemers staan te springen om hun duurzame innovaties aan de man te brengen, dan helpt het wel als de overheid ook de juiste vraag stelt”, legt hij uit. “Bij Significant Synergy geloven wij in de kracht van samenwerking. Door de overheid en de markt met elkaar te verbinden en de juiste vraag te laten stellen, dragen wij bij aan een duurzame economie.”

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Gevraagd hoe de overheid er momenteel voorstaat ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), ziet Stolk “positieve ontwikkelingen”, zo vertelt hij. “Zoals het programma ‘Inkopen Met Impact’ van de Rijksoverheid en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.”

“Hier wordt nu ook opdrachtgeverschap in meegenomen en meer bestuurlijke verantwoordelijkheid, waardoor inkopers meer gelegitimeerd zijn om het gesprek met interne opdrachtgevers en budgethouders aan te gaan.”

Maar waar er bij de overheid ambities te over zijn, heeft een deel van de publieke sector volgens Stolk wel moeite heeft met de uitvoering van die ambities. Daarnaast voelen interne opdrachtgevers nog niet altijd de urgentie en worstelen inkoopadviseurs met de vertaling naar beleid, projectdoelstellingen en uitvoering in inkooptrajecten en contractmanagement.

Wil de verantwoordelijke opstaan?

Een van de terugkerende vraagstukken waar organisaties mee worstelen is wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor duurzaam inkopen. Stolk: “Zolang daar geen gedragen antwoord op is, blijft elk inkooptraject weer een worsteling. Significant Synergy kan helpen dit soort verandertrajecten te begeleiden en bijvoorbeeld tot een breed draagvlak te komen.”

Stolk ziet dat (de)centrale overheden vaak zelfstandig aan de slag gaan met MVI. “Hierdoor bestaat het risico dat ze het wiel telkens opnieuw uitvinden. Er liggen grote kansen op samenwerking, verbinding en kennisuitwisseling tussen overheden. Dit geldt zowel op nationaal niveau als regionaal.”

“Kijk naar social return”, geeft hij als voorbeeld. “Als de provincie, de gemeenten en zbo’s binnen de regio een soortgelijk beleid hanteren en samenwerken, is de kans veel groter dat mensen aan het werk worden geholpen. Een ondernemer in de GWW zal eerder geneigd zijn om een leer-werktraject op te starten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als hij werk voor hen heeft in de regio. Als lokale overheden in dezelfde regio tegenstrijdig beleid voeren, zal het gewenste effect minder groot zijn.”

Tot slot zou Stolk graag zien dat op nationaal niveau een onderzoek wordt uitgevoerd naar het huidige social return-beleid van de Rijksoverheid en de vertaling hiervan door decentrale overheden. “Ik denk dat hier voldoende leerkansen op te halen zijn die gedeeld kunnen worden, zodat er meer positieve impact gemaakt kan worden.”

Significant Synergy, onderdeel van de Significant Groep, is gespecialiseerd in inkoop, aanbesteden en het stroomlijnen van de bedrijfsvoering. Het bureau helpt opdrachtgevers zowel middels projectmatig advies als structurele dienstverlening, en dit binnen diverse inkoopdomeinen – van externe inhuur en ICT tot het sociaal domein, van GWW/B&U tot facilitair en van mobiliteit tot de breedte van primaire inkoop.