Noord-Holland lijkt klimaatafspraak voor 2030 niet te gaan halen

26 oktober 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Noord-Holland zal in 2030 naar verwachting niet gaan slagen voor de tussentijdse klimaattoets. Dat blijkt uit een impactanalyse die Berenschot uitvoerde in opdracht van de provincie.

De belangrijkste doelstelling van het Parijse klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot tegen 2050 met 100% te hebben teruggedrongen (om precies te zijn: 100% van de uitstoot in het basisjaar 1990). In Nederland geldt 2030 als een tussentijdse toets. In eerste instantie was de ambitie om in dat jaar een CO2-reductie te hebben gerealiseerd van minimaal 49% . Kabinet Rutte IV schroefde die ambitie recent op naar 55%.

Naast het Rijk zijn ook provinciale overheden in ons land verantwoordelijk voor het slagen voor de tussentijdse klimaattoets in 2030. Om het effect van de CO2-maatregelen in Noord-Holland te meten, gaf de provincie Berenschot de opdracht om een integrale impactanalyse te maken.

CO2-eg emissies Noord-Holland

Uit de berekeningen van het bureau komt naar voren dat de verwachte CO2-reductie in 2030 uitkomt op 26% (ten opzichte van basisjaar 1990) – aanzienlijk minder dus dan de landelijk afgesproken 55% waar ook Noord-Holland zich aan heeft gecommitteerd.

Daarin staat de provincie allesbehalve alleen: in heel Nederland lijkt de gestelde norm niet gehaald te worden. Recent kwam uit de landelijke klimaat- en energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving naar voren dat in 2030 naar verwachting een reductie tussen de 38% en 48% bereikt wordt.

Dat gemiddelde is wel nog altijd significant hoger dan de 26% waar Noord-Holland op lijkt uit te komen. Het achterblijven van de provincie verklaart Berenschot grotendeels uit de groei van de economie en van het aantal inwoners in de periode 1990-2010. Hierdoor zijn de effecten van de klimaatmaatregelen tot 2010 “tenietgedaan”.

Zo kwam de uitstoot in 2019 zelfs hoger uit dan in 1990. De onderzoekers voorspellen echter dat die uitstoot in 2030 met bijna een derde zal zijn afgenomen, waarmee de 26% reductie ten opzichte van 1990 wordt gerealiseerd.

Tata Steel

In het rapport worden verschillende mogelijkheden aangereikt om de uitstoot verder terug te brengen. Ruim een derde van de CO2 is afkomstig van de industrie, daarmee heeft de sector een groter aandeel in de uitstoot dan landelijk. Dit grotere aandeel “komt volledig voor rekening van Tata Steel”, merkt Berenschot op.

CO2 impactanalyse Noord-Holland

Om de uitstoot van de hoogovens te beperken scherpt de provincie vergunningen van Tata Steel aan en legt maatregelen op. Ook moet de overgang van Tata Steel naar groen staal op waterstof op termijn leiden tot een daling van CO2-uitstoot.

Vastgoed, mobiliteit, glastuinbouw

Andere winst kan volgens Berenschot worden behaald door kantoren en ander vastgoed te verduurzamen. Daarbij kan ook het aardgasvrij maken van woningen een flinke reductie opleveren.

Op het gebied van mobiliteit kan winst worden behaald door ov-knooppunten te verbeteren en het gebruik van de fiets te stimuleren. Het grootste potentieel ligt echter in het verduurzamen van alle voertuigen zelf.

Ook de glastuinbouw speelt een belangrijke rol in de Noord-Hollandse uitstoot, onder meer door het aardgasgebruik. Momenteel helpt de provincie de sector al bij het realiseren van duurzamere alternatieven.

‘We moeten meer doen’

Ondanks dat Noord-Holland de ambitie voor 2030 niet lijkt te halen, blijft de provincie achter het doel staan “om 55% reductie te halen in 2030”, stelt Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat & Energie. “Daar doen we al heel veel voor, zoals onder meer in ons Actieprogramma Klimaat uit 2020 is omschreven.”

Hij erkent echter dat het rapport “glashelder” is: “We moeten meer doen om de doelen te halen.”

Daarnaast zet Noord-Holland zich in om in 2050 alsnog volledig klimaatneutraal te zijn. Na de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2023 zal de nieuwe coalitie de bevindingen van Berenschots impactanalyse gebruiken als input voor de plannen die deze ambitie moeten waarmaken.