Iris Wuisman wordt partner bij ACE Company

20 september 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Iris Wuisman, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden, heeft zich als partner aangesloten bij ACE Company.

Wuisman geldt als een expert op het snijvlak van ondernemingsrecht en technologie. Vanuit haar positie als hoogleraar doet ze onder meer onderzoek naar kunstmatige intelligentie, (corporate) governance en aansprakelijkheid.

Hierbij spelen de vele ontwikkelingen op het gebied van Europese wet- en regelgeving een belangrijke rol. Wuisman heeft met name interesse in maatschappelijke transities zoals de technologische ontwikkelingen en de aandacht voor de toenemende verantwoordelijkheid van ondernemingen en organisaties (ESG en duurzaamheid).Iris Wuisman, Partner, ACE Company

“Nieuwe vormen van samenwerking en de gevolgen van het gebruik van technologie voor besluitvorming en verantwoordelijkheden binnen de onderneming of organisatie staan daarbij centraal”, aldus Wuisman.

“Dit betreft onder andere de vraag op welke wijze een onderneming of organisatie op een verantwoorde en mensgerichte manier kunstmatige intelligentie ontwikkelt en/of gebruikt en wat dit betekent voor de taak en verantwoordelijkheden van en de samenwerking tussen de daarbij betrokken partijen en personen binnen en buiten de organisatie (governance of AI)”, legt ze uit.

Hierbij gaat het “zowel om de structuur van de organisatie (verdeling van zeggenschap, rechten, verplichtingen en (risico)processen) als het gedrag en de cultuur en de wisselwerking daartussen”, geeft Wuisman aan.

Haar brede expertise sluit nauw aan op de niche waarbinnen ACE Company opereert. Het aan de Amsterdamse Zuidas gevestigde kantoor adviseert opdrachtgevers uit de financiële sector rond complexe en ingrijpende wet- en regelgeving, die veelal hand in hand gaat met de snelle technologische ontwikkeling binnen de sector.

In haar dubbele studie Economie en Rechten legde Wuisman de basis voor haar interesse in multidisciplinaire samenwerking. Na haar afstuderen hield ze zich bezig met het opzetten van een bedrijf gespecialiseerd in energiemanagement.

Ondertussen begon ze aan haar proefschrift over de invoering van een nieuwe rechtsvorm in Nederland. Ze combineerde het schrijven van haar proefschrift uiteindelijk met haar functie als advocaat bij Stibbe te Amsterdam, waar ze werkte op het gebied van capital markets, finance en corporate litigation. In 2011 promoveerde ze en zes maanden later begon ze als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Daar blijft ze actief, naast haar nieuwe partnerrol bij ACE Company. Ze is voor drie dagen verbonden aan ACE, waar ze zich met name zal richten op regulatory change & regulatory strategy op het gebied van technologie en sustainable finance. “Iris heeft veel en brede kennis, en zal die daarom op veel vlakken gaan inzetten en delen”, laat het bureau weten.

ACE Company is de management consulting-tak van ACE + Company, dat verder bestaat uit ATOMIC (interimdiensten) en ACT (regtech-diensten).